DOBRE PRAKTYKI

Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy

W odpowiedzi na alarmujące wyniki badań dotyczące stanu odżywienia i sposobu żywienia najmłodszych dzieci w Polsce w 2013 roku firma NUTRICIA zmapowała grupy odbiorców, których edukacja może wpłynąć na poprawę sposobu żywienia i stanu odżywienia najmłodszych.

Opis dobrej praktyki

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU

W odpowiedzi na alarmujące wyniki badań dotyczące stanu odżywienia i sposobu żywienia najmłodszych dzieci w Polsce w 2013 roku firma NUTRICIA zmapowała grupy odbiorców, których edukacja może wpłynąć na poprawę sposobu żywienia i stanu odżywienia najmłodszych. Do grupy tej należą: rodzice i opiekunowie dzieci, pracownicy żłobków i przedszkoli, pracownicy służby zdrowia. Program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” realizowany jest przez Fundację NUTRICIA w partnerstwie z Instytutem Matki i Dziecka, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Fundacją Rozwoju Dzieci oraz Akademickimi Inkubatorami Przedsiębiorczości. Celem programu jest polepszenie sposobu żywienia w placówkach. W tym celu partnerzy programu przygotowali dietetyków do roli Edukatorów żywieniowych. Ich zadaniem jest edukacja pracowników żłobków i przedszkoli na temat wagi prawidłowego żywienia dzieci. Dzieci spożywają 75% dziennego wyżywienia w placówce, dlatego tak istotne jest, aby jadłospis był dobrze zbilansowany.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Firma NUTRICIA jest producentem żywności dla najmłodszych. Jej misja brzmi: „Zdrowe dzieci, zdrowa przyszłość”. Poprzez realizację programu edukacyjnego „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” za pośrednictwem Fundacji, NUTRICIA edukuje dietetyków oraz pracowników żłobków i przedszkoli. Wiedza na temat istoty prawidłowego żywienia w okresie 1000 pierwszych dni jest kluczowa. Dzięki poprawie sposobu żywienia w placówkach firma realizuje swoją misję.

ELEMENTY PROGRAMU

Realizacja programu została podzielona na 3 etapy:

  • Pierwszym etapem jest przygotowanie dietetyków do pełnienia roli Edukatorów żywieniowych. Na tym etapie dietetycy są edukowani nie tylko z kwestii merytorycznych dotyczących żywienia dzieci, ale dostają również wsparcie w zakresie zakładania i prowadzenia mikro-działalności gospodarczej oraz inkubację swoich mikro-przedsiębiorstw w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości.
  • Drugim etapem jest edukacja pracowników żłobków i przedszkoli, a także analiza jadłospisów realizowana przez Edukatorów żywieniowych.
  • Ostatnim etapem jest założenie Stowarzyszenia przez Edukatorów, jego usamodzielnienie oraz kontynuacja realizacji projektu.

REZULTATY

W trakcie realizacji programu 2 526 żłobków i przedszkoli zarejestrowało się w programie „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, z czego 1 342 placówki zostały objęte bezpłatną opieką Edukatora żywieniowego.

W ramach programu działa 170 Edukatorów żywieniowych. Przeprowadzili oni już ponad 13460 warsztatów i konsultacji, dzięki którym przeszkolonych zostało 8360 pracowników. Z badania (CATI) przeprowadzonego na placówkach biorących udział w programie wynika, że aż 96% placówek wprowadziło zmiany w jadłospisie pod wpływem współpracy z Edukatorem.

Każdy z partnerów programu jest odpowiedzialny za swój moduł szkoleniowy podczas kursu dla dietetyków, który obejmuje 170 h dydaktycznych.

WYZWANIA

Największym wyzwaniem jest koordynacja programu o zasięgu ogólnopolskim, w tym np. rekrutacja odpowiedniej liczby dietetyków oraz placówek w określonych regionach.

Kolejnym wyzwaniem jest osiągnięcie rentowności przez Stowarzyszenie założone przez Edukatorów Programu „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Aby wesprzeć zarząd Stowarzyszenia złożony z Edukatorów programu, podjęliśmy współpracę z coachem oraz analitykiem biznesowym, którzy pomagają Stowarzyszeniu przygotować plan działań na najbliższe lata.

KORZYŚCI

 Korzyści projektu są wielowymiarowe:

  • dietetycy biorący udział w programie przechodzą cykl bezpłatnych szkoleń, a także otrzymują wsparcie aby założyć własną działalność gospodarczą (szkolenia + 6 miesięczny okres bezpłatnej inkubacji);
  • pracownicy żłobków i przedszkoli podnoszą swoje kompetencje dzięki bezpłatnym szkoleniom i konsultacjom prowadzonym przez Edukatorów;
  • w wyniku realizacji projektu 96% placówek wprowadza pozytywne zmiany w jadłospisach, co przyczynia się do poprawy sposobu żywienia najmłodszych dzieci.  Analizy jadłospisów dekadowych wskazują na obniżenie poziomu cukru i soli w diecie oraz większą podaż warzyw.
  • media wielokrotnie pisały o programie – w 2016 roku ukazało się łącznie 900 publikacji.

W 2016 roku program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” znalazł się wśród 10 (ze zgłoszonych 271) najwyżej ocenionych inicjatyw w pierwszych w Polsce w zestawieniu działań edukacyjnych prowadzonych przez firmy „Edukacyjne działania biznesu. Lista najbardziej znaczących inicjatyw”.

W 2017 roku Stowarzyszenie, w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J. A. Komeńskiego, znalazło się na liście oferentów wybranych do realizacji zadań w zakresie zdrowia publicznego. Inicjatywa otrzymała dofinansowanie od Ministerstwa Zdrowia (dotacja na ponad 118 tysięcy złotych) na realizację zadań w zakresie zdrowia publicznego.

2. Zero głodu
3. Dobre zdrowie i jakość życia
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Spożywcza
ORGANIZACJA: Fundacja Nutricia
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY