DOBRE PRAKTYKI

Czym skorupka za młodu…

W odpowiedzi na alarmujące wyniki badań dotyczące stanu odżywienia i sposobu żywienia najmłodszych dzieci w Polsce, w 2013 roku firma NUTRICIA zmapowała grupy odbiorców, których edukacja może wpłynąć na poprawę sposobu żywienia i stanu odżywienia najmłodszych.

Opis dobrej praktyki

CZYM SKORUPKA ZA MŁODU…

W odpowiedzi na alarmujące wyniki badań dotyczące stanu odżywienia i sposobu żywienia najmłodszych dzieci w Polsce, w 2013 roku firma NUTRICIA zmapowała grupy odbiorców, których edukacja może wpłynąć na poprawę sposobu żywienia i stanu odżywienia najmłodszych. Do grupy tej należą: rodzice i opiekunowie dzieci, pracownicy żłobków i przedszkoli oraz pracownicy służby zdrowia. Program „Czym skorupka za młodu…” realizowany jest przez Fundację NUTRICIA w partnerstwie z Kliniką Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Stowarzyszeniem Zdrowe Pokolenia. Celem programu jest edukacja studentów medycyny oraz młodych lekarzy na temat znaczenia prawidłowego żywienia dzieci. W trakcie studiów medycznych tematyka związana z żywieniem dzieci nie jest szczegółowo omawiana, a lekarz jest największym autorytetem w tym zakresie dla rodziców i opiekunów. Szczegółowy program został przygotowany wraz z partnerami w taki sposób, aby spotkania miały warsztatowy charakter i każdy z uczestników miał możliwość bezpośredniego kontaktu z prowadzącym.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Firma NUTRICIA jest producentem żywności dla najmłodszych. Jej misja brzmi: „Zdrowe dzieci, zdrowa przyszłość”. Poprzez realizację programu edukacyjnego „Czym skorupka za młodu…” za pośrednictwem Fundacji NUTRICIA edukuje studentów medycyny i młodych lekarzy. Wiedza na temat istoty prawidłowego żywienia w okresie 1000 pierwszych dni jest kluczowa w realizacji kompetentnej wizyty lekarskiej. Dzięki temu, rodzice wiedzą w jaki sposób rozszerzać dietę dziecka i prawidłowo je żywić.

PRZEBIEG PROGRAMU

Program „Czym skorupka za młodu…” realizowany jest przez Fundację NUTRICIA, której misją jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Zarząd firmy popiera ideę edukacji studentów i młodych lekarzy – edukacja ta przyczynia się do realizacji misji firmy.

Program składa się z warsztatów żywieniowych, realizowanych w największych polskich miastach, oraz dedykowanej strony internetowej DIETETYKAPEDIATRYCZNA.EDU.PL gdzie dostępne są najnowsze informacje z zakresu dietetyki pediatrycznej. Odbiorcami programu są studenci medycyny oraz młodzi lekarze zainteresowani pediatrią. Warsztaty realizowane są w małych grupach, tak aby każdy uczestnik miał możliwość kontaktu z prowadzącym.

EFEKTY I REZULTATY

Program realizowany jest od 2013 roku. W tym okresie w warsztatach żywieniowych udział wzięło ponad 700 osób. Warsztaty realizowane były w 15 największych polskich miastach m. in. w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu czy Łodzi. Na zakończenie warsztatów przeprowadzany jest test wiedzy. Średnia procentowa liczba prawidłowych odpowiedzi przewyższa 75% , co dowodzi skuteczności prowadzonych warsztatów.

Dodatkowo blisko 1700 osób zarejestrowało się na stronie programu, która zapewnia im dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia dzieci.

WYZWANIA

Wyzwaniem programu jest skuteczna rekrutacja uczestników na warsztaty. Rezydenci na oddziałach pediatrii to kilkutysięczna grupa osób rozsiana po całej Polsce. Dodatkowym problemem jest brak zrzeszenia, co utrudnia bezpośrednią komunikację z tą grupą odbiorców. Aby skutecznie kontaktować się z grupą docelową zostały podjęte poniższe działania:

  • zaproszenia na warsztaty żywieniowe w ramach edukacyjnego programu „Czym skorupka za młodu…” przekazywane są bezpośrednio przez przedstawicieli medycznych współpracującymi z klinikami pediatrii na których rezydenturę odbywają młodzi lekarze;
  • informacje o programie prezentowane są w trakcie konferencji dedykowanych studentom medycyny, rezydentom lub lekarzom;
  • informacje na temat realizowanych warsztatów dystrybuowane są za pośrednictwem portali społecznościowych.

Tak szeroko zakrojona komunikacja sprawia, że liczba zgłoszeń na warsztaty często przewyższa liczbę dostępnych miejsc. Ponieważ warsztaty są bardzo wysoko oceniane przez uczestników, często są polecane kolejnym osobom.

KORZYŚCI DLA INTERESARIUSZY I SPOŁECZEŃSTWA

Największą korzyścią dla uczestników programu jest możliwość bezpłatnego dokształcenia z zakresu prawidłowego żywienia dziecka w okresie 1000 pierwszych dni. Jest to istotny aspekt, ponieważ studenci oraz młodzi lekarze często nie mają wystarczających funduszy, aby skorzystać z płatnych szkoleń w tym zakresie.

Dzięki programowi „Czym skorupka za młodu…” młodzi lekarze, rozpoczynając swoją pracę zawodową, są świadomi wagi żywienia we wczesnym okresie życia, co przyczynia się do realizacji misji firmy NUTRICIA „Zdrowe dzieci, zdrowa przyszłość”.

W ramach programu monitorowana jest liczba uczestników warsztatów, zarejestrowanych użytkowników na stronie, subskrybentów newslettera, a także – poprzez testy uzupełniane przez uczestników po warsztatach – poziom zdobytej wiedzy. Ewaluowany jest także poziom satysfakcji uczestników ze spotkań.

3. Dobre zdrowie i jakość życia
4. Dobra jakość edukacji
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Spożywcza
ORGANIZACJA: Fundacja Nutricia
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY