DOBRE PRAKTYKI

Girls4tech

Program edukacyjny zachęcający dziewczyny do poszerzania wiedzy w obszarze nauk ścisłych (STEM – science, technology, engineering, mathematics).

Opis dobrej praktyki

Girls4Tech jest programem edukacyjnym, który firma MasterCard uruchomiła w 2014 r. w odpowiedzi na przeprowadzone badania, z których wynikało, że kobiety stanowią mniej niż 30% pracowników w sektorze nowych technologii,  co ogranicza ich dostęp do dobrze płatnych posad.  Program został zaprojektowany by inspirować dziewczynki i zachęcać je do poszerzania wiedzy w obszarze STEM, czyli nauk ścisłych (STEM – science, technology, engineering, mathematics).

Działanie programu Girls4Tech opiera się przede wszystkim na wolontariacie pracowniczym. To właśnie pracownicy MasterCard, którzy na co dzień mają do czynienia z takimi zagadnieniami jak algorytmy, analityka danych, szyfrowanie, nowe technologie, konwergencja cyfrowa itd. są mentorami programu i tutorami. To właśnie oni w praktyczny sposób pokazują dziewczętom, jak potrzebne są nauki ścisłe i jak – ciekawie wykorzystane – mogą stać się dla nich realnym, dobrze płatnym i stabilnym miejscem pracy.

Od początku trwania programu w projekt zaangażowanych zostało ponad 600 pracowników, którzy dotarli do ponad 1 800 dziewcząt w wieku licealnym w 28 lokalizacjach świata, np. w Wielkiej Brytanii, Australii, Indiach, Włoszech, Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Argentynie i Ameryce Północnej.

Początkowo w ramach inicjatywy Girls4Tech odbywały się głównie spotkania, warsztaty, seminaria dla młodych dziewcząt i ich nauczycieli, którym udostępniane były scenariusze lekcji oraz ciekawe prezentacje przykładowych zadań i ich rozwiązań. Po dwóch latach działania programu firma MasterCard przeprowadziła badanie na grupie dziewcząt (12-19 lat) w rejonie Azji i Pacyfiku, z którego m.in. wynikało, że ogromną rolę w zachęceniu ich do podjęcia ścieżki kariery w kierunku nauk ścisłych i zainteresowania się tą tematyką odgrywają starsze koleżanki, rodzeństwo i rodzice. Dlatego kolejnym krokiem w programie było dodanie modułu spotkań motywacyjnych oraz inspiracyjnych dla rodziców, a także zapraszanie kobiet, które w dziedzinie nauk ścisłych osiągnęły sukces.

4. Dobra jakość edukacji
5. Równość płci
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: Master Card
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY