DOBRE PRAKTYKI

Green Wave Project

W Toyota Motor Corporation (TMC), podobnie jak w całym przemyśle samochodowym, wykorzystywane są znaczne ilości wody. Od 2008 r. Firma stosuje rozwiązania ograniczające czerpanie wody z zasobów rzecznych, wykorzystując w procesach produkcyjnych wodę deszczową. Toyota filtruje też wykorzystaną wcześniej wodę – po oczyszczeniu trafia ona do otoczenia zasilając zasoby wody pitnej lub jest ponownie użyta […]

Opis dobrej praktyki

W Toyota Motor Corporation (TMC), podobnie jak w całym przemyśle samochodowym, wykorzystywane są znaczne ilości wody. Od 2008 r. Firma stosuje rozwiązania ograniczające czerpanie wody z zasobów rzecznych, wykorzystując w procesach produkcyjnych wodę deszczową. Toyota filtruje też wykorzystaną wcześniej wodę – po oczyszczeniu trafia ona do otoczenia zasilając zasoby wody pitnej lub jest ponownie użyta w produkcji.

Dodatkowo, w otoczeniu kilku zakładów produkcyjnych w Japonii powstały Centra Środowiskowe – tereny zielone skupione wokół zbiorników wodnych, do których wpuszczana jest woda z oczyszczalni Toyoty. W Centrach tych tworzone są siedliska rodzimych gatunków roślin i zwierząt (Biotop Toyoty), wyhodowanych w Centrach specjalnie w tym celu i przetestowanych pod kątem dobrej tolerancji wody pochodzącej z oczyszczalni. Powstające przy dużych miejskich ośrodkach przemysłowych Centra, podnoszą jakość życia mieszkańców/pracowników zakładu oraz przyczyniają się do redukcji niekorzystnego zjawiska fragmentacji siedlisk przyrodniczych.

W 2015 r. Toyota opracowała własny plan działań na lata 2016-2020 pod nazwą Green Wave Project. Projekt ten jest pierwszym etapem realizacji globalnego planu, zakładającego redukcję do zera wpływu TMC na środowisko do 2050 r. Firma rozpoczęła realizację swojego projektu od zmniejszenia całkowitego zużycia wody do 10.9 mln m3 w 2015 r. (o 5.1% mniej w stosunku do 2014 r.), gdzie średnie zużycie wody na jeden wyprodukowany samochód wyniosło 4.7 m3, (o 4.2% mniej niż w roku 2014). Projekt zakłada również realizację następujących zadań:

  • podniesienie świadomości społecznej (dot. fragmentacji siedlisk przyrodniczych i szybkiego tempa postępujących strat w bioróżnorodności okolicznych lasów, łąk, nabrzeży, mokradeł),
  • rozszerzenie obszarów występowania gatunków i budowę zielonych korytarzy,
  • działania ochronne środowisk nabrzeży, koryt rzek, brzegu oceanicznego, obszarów podmokłych, poprawa jakości wody w rzekach, monitorowanie występowania gatunków obcych, ochrona rzadkich gatunków.

Więcej szczegółów na temat projektu na stronie CENTRUM UNEP/GRID-WARSZAWA.

unep

← Powrót do Bazy dobrych praktyk

6. Czysta woda i warunki sanitarne
14. Życie pod wodą
15. Życie na lądzie
BRANŻA: Transportowa i motoryzacyjna
ORGANIZACJA: Toyota Motor Corporation
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY