DOBRE PRAKTYKI

How2recycle

Program How2Recycle jest znormalizowanym systemem etykietowania opakowań w jasny sposób komunikujący konsumentom, co należy zrobić z opakowaniem, aby mogło zostać poddane efektywnemu recyklingowi.

Opis dobrej praktyki

Opakowania produktów mają różną formę i kształt, są zrobione z różnych materiałów i wymagają zróżnicowanych sposobów, aby mogły zostać poddane procesom i ponownie wykorzystane. Recykling jest wyzwaniem samym w sobie. Odzysk jak największej ilości materiałów zdatnych do recyklingu – jest sprawą jeszcze trudniejszą.  Wyprodukowanie opakowań z materiałów zdatnych do recyklingu staje się powoli koniecznością możliwą do zrealizowania, jednak przekonanie konsumentów do zwrotu tych materiałów już taka łatwa nie jest.

Różnorodność programów dotyczących recyklingu i zasad sposobu wyrzucania opakowań, niespójna komunikacja na produktach oraz duża liczna oznaczeń dotyczących rodzajów materiałów stanowi wyzwanie dla producentów, ale i przede wszystkim dla konsumentów.

Program How2Recycle jest znormalizowanym systemem etykietowania opakowań w jasny sposób komunikujący konsumentom, co należy zrobić z opakowaniem, aby mogło zostać poddane efektywnemu recyklingowi.

How2Recycle powstało z inicjatywy GreenBlue’s Sustainable Packaging Coalition – inicjatywy w USA zrzeszającej szerokie grono producentów, przedstawicieli środowisk naukowych, agend rządowych I sektora logistycznego, którym bliska jest wizja tworzenia opakowań zrównoważonych i rozwiązań środowiskowych w biznesie.

Program to nic innego jak wzór etykiet, jakie powinny znaleźć się na opakowaniach wszelakich produktów informujących w jasny, czytelny i przejrzysty sposób, co należy zrobić z opakowaniem przed jego wyrzuceniem, z jakie materiału jest zrobione, czy może być poddane recyklingowi czy nie oraz którego elementu opakowania dany opis dotyczy (opakowania składają się niekiedy z wielu różnych rodzajów opakowań, np. butelka ma dodatkowo owijkę i korek).

How2Recycle został zainicjowany w 2008 r. i ruszył w 2012 r., poprzedzony licznymi konsultacjami i rozmowami z organizacjami konsumenckimi, producentami, przedstawicielami rządu, organizacjami odzysku itd. Obecnie jest to jedyny program oznakowania opakowań o tak dużym zasięgu w USA i na świecie.

Głównymi celami programu są:

  • Stworzenie czytelnej, zrozumiałej i spójnej na całym świecie etykiety, umożliwiającej informowanie konsumentów o postępowaniu z opakowaniami, które można poddać recyklingowi
  • Zapewnienie znakowania zgodnego z rządowymi „zielonymi wytycznymi” dotyczącymi opakowań
  • Zwiększenie dostępności i jakości materiałów poddanych recyklingowi

W rezultacie są to korzyści zarówno dla konsumentów jak i producentów i odbiorców opakowań.

W pierwszym roku programu przystąpiło do niego 8 firm. Obecnie zadeklarowanych jest 70 członków.

 

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Ochrona środowiska Organizacje pozarządowe
ORGANIZACJA: GREENBLUE’S SUSTAINABLE PACKAGING COALITION
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY