DOBRE PRAKTYKI

Hello hope

„Hello Hope” jest darmową aplikacją stworzoną przez firmę Turkcell – tureckiego dostawcę usług telekomunikacyjnych i technologii – wykorzystującą moc telefonów komórkowych do zwiększenia integracji uchodźców znajdujących się na terenie Turcji oraz zmniejszania nierówności. Od początku wojny w Syrii miliony Syryjczyków opuściło swój kraj w celu znalezienia schronienia. Kilka lat po wyjeździe z kraju, wobec braku […]

Opis dobrej praktyki

„Hello Hope” jest darmową aplikacją stworzoną przez firmę Turkcell – tureckiego dostawcę usług telekomunikacyjnych i technologii – wykorzystującą moc telefonów komórkowych do zwiększenia integracji uchodźców znajdujących się na terenie Turcji oraz zmniejszania nierówności.

Od początku wojny w Syrii miliony Syryjczyków opuściło swój kraj w celu znalezienia schronienia. Kilka lat po wyjeździe z kraju, wobec braku perspektyw na zakończenie konfliktu uchodźcy starają się odbudowywać swoje życie w krajach i społeczeństwach, do których wyemigrowali. Wyzwaniem dla państw przyjmujących jest m.in. zapewnienie rozsądnego poziomu integracji i możliwości utrzymania, edukacja młodszego pokolenia i zapobieganie powstaniu zjawiska „straconych pokoleń”.

Turcja jest jednym z największych gospodarzy dla uchodźców. Obecnie na terytorium Turcji żyje około 3 milionów Syryjczyków, z których ok. 50% planuje pozostać w niej przez najbliższe 5 lat. Rząd Turcji uchwalił prawodawstwo umożliwiające Syryjczykom poszukanie zatrudnienia, jednak ich umiejętności językowe wciąż są ogromnym wyzwaniem, a ok. 500 tys. dzieci uchodźców nie jest objętych systemem szkolnym.

W odpowiedzi na te wyzwania Firma Turkcell, obsługująca 1,2 miliona Syryjczyków, stworzyła mobilną aplikację „Hello Hope”. Wpiera ona rozwiązywanie problemu integracji uchodźców z perspektywy nauki języka tureckiego. Aplikacja składa się z 4 głównych modułów:

  • Kart do nauki języka tureckiego, z których osoby arabskojęzyczne mogą nauczyć się 700 najczęściej używanych słów i wyrażeń używanych w codziennym życiu; karty zawierają nagrania audio,
  • Natychmiastowy translator tłumaczący z języka arabskiego na język turecki,
  • Sekcję FAQ – najczęściej zadawanych pytań – zawierającą informacje o rejestracji, opisującą dostęp do publicznych placówek (edukacyjnych, zdrowotnych) oraz opartą na technologii GPRS usługę wskazującą najbliższe położenie takich miejsc jak apteka, szkoła, przystanek autobusowy czy bankomat,
  • Możliwy – za pomocą jednego kliknięcia – natychmiastowy dostęp do centrum informacyjnego (call center) w języku arabskim, pierwszego arabskojęzycznego takiego centrum w Turcji.

Kolejnym krokiem zaplanowanym w projekcie będzie dołączenie do aplikacji filmów edukacyjnych, opracowanych przez Turcell Academy i jej partnerów.

Aplikacja została uruchomiona 20 września 2016 r. a jej dotarcie szacuje się na 150 tys. użytkowników, 95 milionów wejść na karty językowe i 2 miliony zastosowań funkcji tłumaczenia mowy. Wskazuje to na ogromny potencjał i potrzebę wdrażania podobnych rozwiązań.

Aplikacja została wybrana jako jedna z najlepszych przykładów działań przez UNESCO w ramach „Inicjatywy UNESCO – Pearson na rzecz umiejętności czytania i pisania: Poprawa warunków życia w świecie cyfrowym”.

źródło: HTTP://WWW.TURKCELL.COM.TR/EN/ABOUTUS/CORPORATE-SOCIAL-RESPONSIBILITY/HELLO-HOPE

 

10. Mniej nierówności
BRANŻA: Technologiczna, IT
ORGANIZACJA: Turkcell
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY