DOBRE PRAKTYKI

HSBC Water programme

Woda ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia społeczności i rozwoju lokalnych gospodarek, jest również ogromnym wyzwaniem globalnym z punktu widzenia utrzymania czystości jej źródeł, oszczędzania zasobów oraz dostępu do niej. Firma HSBC przyjęła zobowiązanie, by w temacie wody odegrać znaczącą rolę – przyczynić się do podniesienia jakości życia ludzi i wzrostu gospodarczego w kontekście zasobów wodnych. […]

Opis dobrej praktyki

Woda ma zasadnicze znaczenie dla zdrowia społeczności i rozwoju lokalnych gospodarek, jest również ogromnym wyzwaniem globalnym z punktu widzenia utrzymania czystości jej źródeł, oszczędzania zasobów oraz dostępu do niej. Firma HSBC przyjęła zobowiązanie, by w temacie wody odegrać znaczącą rolę – przyczynić się do podniesienia jakości życia ludzi i wzrostu gospodarczego w kontekście zasobów wodnych.

HSBC Water Programme jest pięcioletnim projektem o łącznej wartości 100 milionów dolarów realizowanym we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Earthwatch, WaterAid i WWF oraz sześćdziesięcioma innymi lokalnymi NGO’s na całym świecie. Celem inicjatywy jest zapewnienie wody pitnej oraz ochrona jej źródeł, edukacja w zakresie higieny, wody i jej oszczędzania wśród społeczności mających problem z dostępem do niej oraz umożliwienie i wzmocnienie rozwoju gospodarczego w różnych regionach świata.

Program prowadzony był na terenie obu Ameryk, Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Rozpoczął się w 2012 r. i do końca 2016 r. pozwolił osiągnąć cele wyższe od zakładanych m.in.:

  • Zapewniono dostęp do bezpiecznej, czystej wody ponad 1,6 milionom ludzi na całym świecie, a w przypadku kolejnych 2,5 miliona – podniesiono jakość warunków sanitarnych,
  • Utworzono 3 602 komitety wodno – sanitarne czuwające nad jakością wody w regionie,
  • W 3 878 szkołach przeprowadzono sesje edukacyjne w zakresie higieny,
  • Ponad 3 100 000 osób wyedukowano na temat zasad higieny i jej korzyści dla zdrowia
  • Wykształcono 3 114 mechaników pomp wodnych,
  • Wsparto ochronę 527 411 hektarów mokradeł i 1 826 km rzek,
  • Przeprowadzono zajęcia dotyczące zmniejszania wpływu upraw i połowów na źródła słodkowodne dla 170 995 osób,
  • Przeszkolono ponad 8 000 pracowników HSBC – jako Citizen Scientists zdobyli oni kompetencje do tego, by testować jakość wód ze źródeł słodkowodnych w rejonie miejsca swojego zamieszkania.

Mając na uwadze osiągnięcia programu oraz fakt, że przekroczyły one oczekiwane cele pierwotnie, firma zdecydowała się kontynuować projekt przez kolejne trzy lata (2017 – 2019).

 

6. Czysta woda i warunki sanitarne
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: HSBC
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY