DOBRE PRAKTYKI

Dążenie do niezależności energetycznej

Grupa IKEA na całym świecie realizuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju People & Planet Positive. Wytycza ona cele i przedsięwzięcia w obszarze ekologii, które zostaną podjęte i zrealizowane do 2020 r. 

Opis dobrej praktyki

NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA

Od 2012 r. Grupa IKEA na całym świecie realizuje swoją strategię zrównoważonego rozwoju People & Planet Positive. Wytycza ona cele i przedsięwzięcia w obszarze ekologii, które zostaną podjęte i zrealizowane do 2020 r.  Jednym z jej priorytetów jest osiągnięcie niezależności energetycznej na wszystkich rynkach działalności, czyli wytwarzanie takiej ilości energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, jaka jest zużywana w sklepach i budynkach należących do Grupy IKEA. Firma konsekwentnie realizuje ten cel na wszystkich rynkach, a w lutym 2016 roku udało się go osiągnąć w Polsce.

Realizacja wyznaczonego celu widoczna jest przede wszystkim w inwestycjach. Od 2009 r. IKEA przeznaczyła już ponad 1,5 mld euro w odnawialne źródła energii na całym świecie. Zobligowano się do zakupu 314 turbin wiatrowych w dziewięciu krajach – w tym w Polsce – oraz zainstalowania 700 tys. paneli słonecznych na budynkach IKEA.

Ponadto zobowiązania związane z realizacją strategii obejmują również poprawę wydajności energetycznej na każdym etapie działalności Grupy IKEA o co najmniej 20% i zachęcenie dostawców do podjęcia podobnych kroków.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Wizją IKEA jest tworzenie lepszego codziennego życia dla wielu ludzi. Zrównoważony rozwój jest jej integralną częścią, szczególnie kiedy zmiany klimatyczne powodują ogromny koszt dla najuboższych. Od kilku lat konsekwentnie realizujemy założenia globalnej strategii People & Planet Positive. Stanowi ona naszą odpowiedź na społeczne i ekologiczne wyzwania płynące z całego świata. Jednym z jej priorytetów jest aktywny udział IKEA w tworzeniu gospodarki niskoemisyjnej, co jest ściśle związane z uzyskaniem niezależności energetycznej na wszystkich rynkach prowadzenia działalności.

REZULTATY I EFEKTY

W lutym 2016 r. IKEA Polska osiągnęła niezależność energetyczną dzięki takim rozwiązaniom, jak: zakup sześciu farm wiatrowych, instalacja kotłów na biomasę w fabrykach IKEA Industry, podłączenie pomp ciepła w magazynach i sieci sklepów IKEA oraz umieszczenie kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepłej wody na dachach sklepów IKEA w Krakowie, Gdańsku i Łodzi.

Największym źródłem energii odnawialnej są farmy wiatrowe. Według aktualnych prognoz sześć farm wiatrowych IKEA w Polsce co roku wytwarzać będzie do 473 GWh energii, co przekracza dotychczasowe zużycie IKEA. Farmy wiatrowe umożliwiają także redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery o około 450 tys ton. To tak, jakby z polskich dróg wycofać ok. 150 tys. samochodów.

Ponadto firma stara się angażować swoich dostawców do podejmowania wysiłków na rzecz zmniejszania zużycia energii. Dostawcy IKEA od 2011 r. są zobowiązani do podawania informacji o zużyciu energii i emisjach, dzięki czemu możliwe jest wspólne monitorowanie postępów i praca nad nieustanną poprawą efektywności energetycznej.  Dzięki takiej postawie firma mogła pochwalić się poprawą efektywności energetycznej jej bezpośrednich dostawców o prawie 18% w 2014 r. w stosunku do 2012 r. oraz zwiększeniem udziału energii ze źródeł odnawialnych o prawie 27% w analogicznym okresie.

Pomimo osiągniętego celu firma nie spoczywa na laurach. Za sprawą swoich produktów stara się pozytywnie wpływać na zachowania i postawy Polaków, aby pomóc im żyć w sposób bardziej przyjazny dla środowiska. Asortyment IKEA aktualnie oferuje dziesiątki przystępnych cenowo produktów i rozwiązań umożliwiających bardziej zrównoważone i zdrowe życie w domu m.in.: energooszczędne oświetlenie w technologii LED, perlatory kuchenne i łazienkowe ograniczające zużycie wody, sprzęty AGD wysokich klas energetycznych.

Na wybranych rynkach, w tym także w Polsce od kwietnia 2017, IKEA wraz z GEO Solar oferują kompleksowe rozwiązania fotowoltaiczne dla swoich klientów. Właściciele domów, którzy decydują się na takie rozwiązanie, mogą nie tylko znacznie zredukować wysokość swoich rachunków za energię elektryczną, ale także zadbać o swoje otoczenie i zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne. Oznacza to, że IKEA włącza się praktycznie w realizacje działań na rzecz energii odnawialnej w szerokim łańcuchu wartości – poprzez domy swoich klientów.

WYZWANIA

Celem IKEA jest rozwijanie i doskonalenie oferty umożliwiającej zrównoważone życie w domu poprzez oszczędność energii, wody oraz surowców. W lutym 2016 IKEA osiągnęła w Polsce niezależność energetyczną, co sprawiło, że celem firmy stało się zachęcenie klientów do idei zielonej energii. Z końcem kwietnia 2017 r. IKEA we współpracy z firmą partnerską rozpoczęła w Polsce sprzedaż kompleksowych rozwiązań fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych.

Oferta systemów fotowoltaicznych jest najbardziej złożonym przykładem rozwiązania na rzecz zrównoważonego życia w domu. IKEA dąży do tego, by jej poznanie i w końcu skorzystanie z niej było jak najbardziej dostępne i korzystne dla wszystkich zainteresowanych. W związku z tym wprowadzony na polski rynek program IKEA. Energia Słoneczna dla Domu to nieskomplikowana procedura zakupu, wsparcie na każdym etapie procesu i duża konkurencyjność cenowa.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Skala działalności IKEA w Polsce sprawia, że wywiera ona realny wpływ na gospodarkę i na codzienne życie tysięcy ludzi, wyznaczając zupełnie nowe standardy. Jedną z podstaw działalności firmy jest kodeks IWAY, który został przygotowany z myślą o dostawcach IKEA z całego świata. Reguluje on nie tylko kwestie związane ze standardami pracy, ale także ściśle określa normy zapobiegania zanieczyszczaniu powietrza, ziemi i wody oraz działania na rzecz ograniczenia konsumpcji energii. Dzięki temu dostawcy ograniczają nie tylko swoje koszty, ale także minimalizują wpływ swojej działalności na środowisko naturalne.

W kwestii dbałości o planetę i naturalne zasoby skończył się już czas planowania, a rozpoczął okres intensywnych działań zapobiegających dalszej degradacji i odbudowie tego, co nie zostało jeszcze bezpowrotnie stracone. Każdy pracownik i współpracownik IKEA ma świadomość, że to działania, których korzyści odczuwalne będą nie tylko dla współczesnych, ale także dla wielu kolejnych pokoleń.

 

7. Czysta i dostępna energia
BRANŻA: Handlowa
ORGANIZACJA: IKEA
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY