DOBRE PRAKTYKI

Innogy Innovation Hub

W Innogy Innovation Hub Innogy współpracuje ze start-up’ami pracującymi nad rozwojem prostych, prototypowych rozwiązań zaspokajających potrzeby klientów.

Opis dobrej praktyki

Innogy bazuje na założeniu, że sektory energetyki, logistyki, bezpieczeństwa i mobilności przenikają się – i proces ten będzie przybierał na sile. Firma Innogy stworzyła Innogy Innovation Hub, w ramach którego otwiera się na rozwój nowych, cyfrowych modeli biznesowych.

Innogy współpracuje ze start-up’ami pracującymi nad rozwojem prostych, prototypowych rozwiązań zaspokajających potrzeby klientów. Pomysły testowane są wśród specjalnych grup konsumenckich, a gotowe produkty od razu trafiają na rynek.

Innovation Hub zapewnia młodym firmom partnerstwo, coaching i infrastrukturę potrzebną do szybkiego i efektywnego rozwoju. Program jest skierowany do start-up’ów działających minimum 6 miesięcy, opierających swój model biznesowy na technologiach gotowych do wprowadzenia na rynek. Innovation Hub koncentruje się na 5 obszarach:

  1. Machine economy – rozwijanie internetu rzeczy, sztucznej inteligencji – modele biznesowe dla urządzeń zasilanych pracą ludzi, rozwijających gospodarkę w obszarach: mobilność, produkcja/przemysł, energetyka i finanse;
  2. Smart & Connected – innowacje zmieniające dotychczasowy sposób życia i pracy;
  3. Urban Exponentials – tworzenie rozwiązań podnoszących jakość życia w wielkich miastach;
  4. Disruptive Digital – identyfikacja i wspieranie modeli biznesowych, które mogą zrewolucjonizować tradycyjną energetykę;
  5. Big Data („dane jako źródło zasilania”) – maksymalizowanie korzyści dla klientów i firmy.

W Innogy Innovation Hub firma dba o zrównoważoną kulturę dla innowacji i ludzi, którzy je tworzą. Za takim podejściem stoi przekonanie, że innowacja bierze się z różnorodności, a różnorodność z kolei zapewniają różni ludzie ze swoimi umiejętnościami, talentami i indywidualnym doświadczeniem. To taka kombinacja zapewnia poszukiwanie najlepszych rozwiązań dla klientów. Właśnie dlatego innogy posiada również własne, innowacyjne zespoły (w Dolinie Krzemowej,Tel Avivie, Berlinie czy Londynie), które odpowiedzialne są za nawiązywanie partnerstw z ambitnymi start-up’ami. Firma inwestuje również w rozwijanie kompetencji pracowników wierząc, że przekładają się one na korzyści dla firmy.

W ramach Innogy Innovation Hub organizowany jest także międzynarodowy konkurs (IPRIZE) dla młodych start-up’ów, którego celem jest poszukiwanie nowych mechanizmów technologicznych w działaniach na rzecz społeczeństwa, kultury czy biznesu. Docelowym efektem projektów powinny być nowe modele biznesowe wykorzystujące narzędzia ICT, które posłużą ludzkości. Wszystko po to, by uczynić świat lepszym miejscem do życia. Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: dla młodych start-up’ów – na wczesnym etapie ich działania (3 nagrody finansowe po 250 tys. EUR) oraz dla indywidualnych innowatorów (2 sześciomiesięczne stypendia po 2 tys. EUR/m-c na inkubację pomysłu wraz z udostępnieniem przestrzeni biurowej w Berlinie i wsparciem mentoringowym 1:1).

innovationhub.innogy.com

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
BRANŻA: Energetyczna i paliwowa
ORGANIZACJA: Innogy
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY