DOBRE PRAKTYKI

EkoPaka – zamykamy obieg surowców

W chwili powstania programu EkoPaka (czerwiec 2015 r.), strategia zrównoważonego rozwoju Interseroh skupiała się na efektywności wykorzystania zasobów.

Opis dobrej praktyki

ZAMKNIĘTY OBIEG SUROWCÓW – PROGRAM EDUKACYJNY

W chwili powstania programu EkoPaka (czerwiec 2015 r.), strategia zrównoważonego rozwoju Interseroh skupiała się na efektywności wykorzystania zasobów. Coraz ważniejszym zagadnieniem stawała się gospodarka obiegu zamkniętego – obecnie ściśle powiązana z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Mając na uwadze to wszystko, a także pragnąc rzetelnie wywiązać się z ustawowego obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych, postanowiliśmy wyjść poza standardową naukę o tym, jak segregować odpady.

Naszym celem było stworzenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego na temat zamkniętego obiegu popularnych surowców. Zamknięty obieg pokazuje, że wszystko, z czego korzystamy ma swój początek w naturze, a zużycie przedmiotu nie oznacza końca wykorzystania materiału, z którego został zrobiony. Podobnie: to, co zostaje z produktów – opakowania, zużyte elementy – to nie śmieci, ale materiał, z którego można stworzyć coś nowego.

Pomysł na EkoPakę wypracowany został wewnętrznie w warszawskim biurze firmy.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Interseroh działa w modelu B2B w branży recyklingu, gospodarki odpadami i doradztwa środowiskowego. Tematyka projektu EkoPaka jest więc powiązana z naszą działalnością i daje okazję do pokazania eksperckiej wiedzy.  Duże znaczenie ma również nasza wizja budowania świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska – zarówno firmy, jak i konsumenci mają swój zestaw decyzji do podjęcia. Dostarczamy im wiedzy, która pozwala spojrzeć na dokonywane wybory przez pryzmat oszczędności zasobów.

OPIS DOBREJ PRAKTYKI

Kampanie edukacyjne z zakresu ekologii – zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska – mają mieć charakter publiczny, docierać do szerokiej grupy odbiorców. Postawiliśmy na partnerstwo: zaangażowanie NGOs i bibliotek w całej Polsce. Dzięki wskazaniu partnerów i planu działania wraz z budżetem, Zarząd zgodził się na realizację projektu. Atutem był też fakt, że – obok realizacji ustawowego obowiązku – EkoPaka wpisuje się w cele komunikacyjne i może wspierać rozwój bazy klientów.

Pomysłodawczynią i koordynatorką projektu jest Agata Szczotka-Sarna (Doradca ds. CSR i Edukacji Ekologicznej). Dział Doradztwa Środowiskowego recenzuje materiały edukacyjne, zaś Dział Administracji wspiera wysyłkę EkoPak.

Etapy projektu: rekrutacja bibliotek, kompletowanie i wysyłka EkoPak z podziałem na poszczególne tematy (drewno, papier, tworzywa sztuczne, aluminium), zbieranie relacji z zajęć prowadzonych w bibliotekach.

REZULTATY I EFEKTY

Poprzez współpracę z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego dotarliśmy do wielu otwartych na nowości bibliotekarzy. Ze względu na niełatwą tematykę, zdecydowaliśmy się na przystępne materiały edukacyjne. W ich przygotowaniu pomaga Fundacja Rozwoju Dzieci, dzięki czemu zadania są dostosowane do możliwości dzieci w wieku wczesnoszkolnym, zaś pakiety dydaktyczne – do potrzeb animatorów nieobytych z zagadnieniami ekologicznymi.

Wpisana w regulamin konieczność nadsyłania sprawozdań z zajęć pomaga nam na bieżąco śledzić poziom zaangażowania bibliotek i lepiej dobierać zawartość EkoPaki. Dzięki temu wprowadziliśmy: mniejsze kolorowanki, formułę kolorowanek-gier, a także zadania związane z tematem, jednak możliwe do realizacji bez zawartości EkoPaki.

WYZWANIA W REALIZACJI

  1. Przełożenie trudnych zagadnień z zakresu ochrony środowiska na język najmłodszych uczestników – ogromnym wsparciem są specjaliści z Fundacji Rozwoju Dzieci, którzy albo piszą scenariusze zajęć bazując na otrzymanych materiałach, albo weryfikują nasze pomysły i badają wzory kolorowanek, kart do gry i skład EkoPaki pod kątem możliwości dzieci.
  2. Konieczność dokształcania animatorów – nadsyłane relacje pokazały, że dla wielu z nich są to nowe zagadnienia, a recykling bywa mylony z domowym upcyklingiem. Projekty ‘zrób to sam’ nie są naszym priorytetem, więc – mimo ich uroku – nakłaniamy do wykorzystania otrzymanych zasobów według wytycznych. Regularny kontakt w wielu przypadkach pomógł zniwelować te trudności. Aby jednak docenić wartościowe pomysły, wybieramy ciekawe przykłady i pokazujemy je – wtedy już z uzasadnieniem – na profilu projektu facebook.com/Ekopaka
  3. Przedstawienie kampanii klientom jako realizowanej także w ich imieniu – trudnością jest przezwyciężenie przekonania, że skoro firma nie pokazuje swojego znaku, to tak, jakby nie brała w czymś udziału, a także fakt, że choć program EkoPaka ma charakter ogólnopolski, nie zawsze działa w bezpośrednim sąsiedztwie naszych klientów. Aby zaangażować klientów, pokazujemy EkoPakę podczas organizowanych przez nas konferencji, opisujemy w podsumowaniu dotyczącym edukacji ekologicznej, zaś wybrane materiały przesyłamy na eventy organizowane przez poszczególne firmy, dzięki czemu mogą one bezpośrednio skorzystać z programu.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Dzięki programowi powstała baza materiałów edukacyjnych, które są wykorzystywane zarówno w projektach edukacji ekologicznej poszczególnych firm, jak i w naszej codziennej pracy. Sama EkoPaka jest dobrym przykładem efektywności i innowacyjności Inteseroh i jako taka może być prezentowana klientom.

Projekt zyskał znaczny odzew medialny, w większości w mediach lokalnych, za to organicznie (bez konieczności angażowania agencji PR) – w sumie w mediach pojawiało się ponad 80 artykułów i wzmianek. Dominują portale i serwisy informacyjne. Przeprowadzono także – tym razem już ze wsparciem agencji – akcję informacyjną wśród blogerów publikujących na platformie naTemat – również tam pojawiły się artykuły. Widoczność naszych działań zwiększają także same biblioteki, publikując informacje na stronach internetowych oraz profilach w mediach społecznościowych.

Projekt pozwolił w rozsądny (zarówno ekologicznie, jak i ekonomicznie) sposób zrealizować ustawowy obowiązek dotyczący publicznych kampanii edukacyjnych i może być łatwo wdrożony w innych krajach, w których działa Inteseroh.

 

4. Dobra jakość edukacji
11. Zrównoważone miasta i społeczności
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Ochrona środowiska
ORGANIZACJA: Interseroh
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY