DOBRE PRAKTYKI

Survive and Thrive

Znaczna redukcja skali zachorowalności i umieralności w krytycznym dla mam i dzieci okresie – od ciąży do 5. roku życia – to cel zainicjowanego w 2012 r. programu Survive & Thrive.

Opis dobrej praktyki

Co roku 290 000 matek i 6 mln dzieci poniżej 5. roku życia, w tym 2,6 mln noworodków, umiera z przyczyn, którym można zapobiec. Znaczna redukcja skali zachorowalności i umieralności w krytycznym dla mam i dzieci okresie – od ciąży do 5. roku życia – to cel zainicjowanego w 2012 r. programu Survive & Thrive.

Program nastawiony jest na wzmocnienie opieki medycznej dla mam i dzieci wywodzących się ze środowisk o niskich dochodach w kilkudziesięciu krajach Afryki i Azji. Partnerstwo angażuje rządy, organizacje zrzeszające profesjonalistów medycznych, sektor prywatny oraz organizacje pozarządowe związane z ochroną zdrowia.

Program bazuje na założeniu, że sposób traktowania matek i dzieci nie zależy tylko od ustanowionego prawa, ale przede wszystkim od standardów i praktyk stosowanych w placówkach medycznych. Dlatego partnerstwo działa na rzecz m.in. rozszerzenia kompetencji klinicznych pracowników służby zdrowia, którzy zajmują się kobietami, noworodkami i dziećmi, stałego polepszania jakości procesów i zapewnienia niedrogich technologii, innowacyjnych produktów oraz materiałów edukacyjnych dla pracowników służby zdrowia i pacjentów.

 

3. Dobre zdrowie i jakość życia
BRANŻA: Ochrona zdrowia
ORGANIZACJA: Johnson&Johnson
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY