DOBRE PRAKTYKI

Kampania „Ekologiczny Dom”

Opis dobrej praktyki

EKOLOGICZNE DOMY, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ MIAST

Projekt ma charakter edukacyjnej kampanii medialnej, z możliwością poszerzenia o elementy kampanii eventowej. Głównym jej celem jest promocja wiedzy w zakresie efektywnego zarządzania energią w budynkach, zwłaszcza jednorodzinnych. Kampania wyjaśnia na czym polega termomodernizacja domów jednorodzinnych oraz jakie są korzyści właściciela budynku (m.in. oszczędność zużycia energii, co się przełoży bezpośrednio m.in. na niższe rachunki, mniejszą emisję CO2 i mniejsze zanieczyszczenie powietrza także w bezpośrednim otoczeniu). Inicjatywa podnosi też poziom świadomości ekologicznej i kształtuje postawy ekologiczne społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Odnosi się bezpośrednio do jednego z elementów koniecznych dla budowy zrównoważonych miast – odpowiedniego modernizowania i planowania budowy budynków w oparciu o nowoczesne, przyjazne środowisku technologie (realizacja zwłaszcza celu 11.6, ale również celu 3, 4 i 12 i 13).

Wykorzystanie popularnych mediów i dedykowanego kampanii internetowego portalu wiedzy: HTTP://WWW.EKOLOGICZNYDOM.ORG/ pozwala na spotkanie odbiorcy z ważną i praktyczną dla niego informacją w miejscach, do korzystania z których jest przyzwyczajony na co dzień (specjalistyczne i lokalne gazety i portale, telewizja śniadaniowa, radio, Internet). Podanie informacji (także konkretnych, nowoczesnych i funkcjonalnych rozwiązań technologicznych, źródeł wiedzy) w przyjaznej i praktycznej formie ułatwia dotarcie z przekazem, pozwala także wykorzystać ekspercką wiedzę współpracujących z kampanią partnerów.

Dotychczas kampania (poprzez artykuły i audycje tematyczne z udziałem ekspertów, materiały reklamowe itp.) obecna była w następujących mediach:

Telewizja (TVP1, TVP2); Radio (Radio ZET, Radio Zet GOLD, Antyradio); Prasa: Magazyn Murator, (dzienniki regionalne Polska Press: Głos Dziennik Pomorza, Dziennik Bałtycki, Gazeta Współczesna, Gazeta Pomorska, Gazeta Lubuska, Głos Wielkopolski, Polska The Times, Kurier Lubelski, Echo Dnia, Dziennik Łódzki, Gazeta Wrocławska, Dziennik Zachodni, Gazeta Krakowska, Nowiny, Nowa Trybuna Opolska), gazeta KROPKA TV, MOJE SMAKI ŻYCIA; Internet (NaszeMiasto.pl – 507 serwisów lokalnych), 15 serwisów dzienników lokalnych Polska Press, serwisy Eurozet (radiozet.pl, zetgold.pl, antyradio.pl,zetchilli.pl, planeta.fm, azorek.pl, aktywniebardzo.pl, startdonart.pl), serwisy Muratora (muratordom.pl, muratorplus.pl, murator.tv), portal własny www.ekoprezent.org, www.EkologicznyDom.org, Facebook.pl/Ekoprezent ; Direct mailing.

REZULTATY I EFEKTY

Świadomość i wiedza, jak duży wpływ na stan środowiska mają nie tylko budynki czy wykorzystywane w nich technologie, ale też sposób funkcjonowania użytkowników, jest –  w długiej perspektywie – jedynym gwarantem skuteczności wprowadzania zmian na rzecz zrównoważonego rozwoju miast. Język korzyści dla indywidualnego mieszkańca, jakim posługuje się kampania, pozwala skutecznie przekonać do konieczności wprowadzenia zmian i wskazuje drogi poszukiwania rozwiązań.

Dotarcie z informacjami do dużej liczby odbiorców możliwe jest dzięki portalowi wiedzy i  zaangażowaniu popularnych  mediów, dzięki którym odbiorcy kampanii, którzy mieli kontakt z jej przekazem liczeni są w milionach.

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

Zapraszamy do współpracy partnerów biznesowych, zainteresowanych działaniami na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju, którzy chcą włączyć się w kolejną edycję kampanii merytorycznie i/lub finansowo.

Wypracowane metody prowadzenia kampanii (eksperckie materiały edukacyjne w mediach) oraz zgromadzona na ogólnodostępnym portalu baza wiedzy to doskonałe podstawy, by kontynuować kampanię i rozwijać ją o nowe wątki tematyczne (w zakresie wiążącym się z tematyką ekologii, zwłaszcza w indywidualnych gospodarstwach domowych), dostarczać konsumentom ciągle nową wiedzę, edukować ich, zachęcać do aktywnego wprowadzania zmian swoich zachowań i nawyków. Jest to również możliwość zaprezentowania im dostępnych rozwiązań, które pomogą te korzystne dla siebie i środowiska zmiany zrealizować w swoich domach, w swoim codziennym życiu.

Dotychczasowi partnerzy zaangażowani w kampanię: Partnerzy akcji EKOLOGICZNY DOM: Narodowa Agencja Poszanowania Energii (NAPE), Philips Lighting Polska, BASF Polska, Kancelaria Audytorska, Platforma EEB (Efektywność Energetyczna Budynków), Jeronimo Martins (Biedronka) EUROZET, MURATOR, Polska Press.

← Powrót do Bazy inicjatyw

3. Dobre zdrowie i jakość życia
4. Dobra jakość edukacji
11. Zrównoważone miasta i społeczności
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
BRANŻA: Organizacje pozarządowe
ORGANIZACJA: Centrum UNEP/GRID-Warszawa
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY