DOBRE PRAKTYKI

Kampania Społeczna Chemia jest Kobietą

Kampania społeczna BASF Chemia jest Kobietą

Wyzwanie

Wzorce kulturowe i systemy wartości funkcjonujące w społeczeństwach podlegają ciągłym, lecz stosunkowo powolnym zmianom. Mimo, że problematyka równego traktowania kobiet i mężczyzn na stałe zagościła w publicznej debacie w Polsce, to jednak wciąż w wielu sferach życia można obserwować przejawy stereotypowego postrzegania ról społecznych kobiet. Nie pozostaje to bez wpływu na pozycję Polek na rynku pracy i decyzje dotyczące kariery. Stereotypy są bowiem pierwszym ogniwem łańcucha dyskryminacji .

Powiązane ze strategią firmy

BASF Polska jest pracodawcą, który w środowisku pracy aktywnie podejmuje działania w celu przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie, sprawność fizyczną, orientację seksualną czy religię. W 2020 roku firma podpisała Kartę Różnorodności koordynowaną przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, tym samym wyrażając swoje poparcie dla idei różnorodności w miejscu pracy, podkreślając istotę tego tematu wśród obecnych i przyszłych pracowników.

Opis dobrej praktyki

8 marca 2021 roku, w Międzynarodowy Dzień Kobiet, firma BASF Polska postanowiła dołożyć swoją cegiełkę do walki ze stereotypami związanymi z postrzeganiem branży chemicznej jako mało „kobiecej”. Pomóc w tym ma właśnie zainagurowana kampania „Chemia jest Kobietą”, która prezentuje sylwetki 8 kobiet pracujących w BASF, często na stereotypowo postrzeganych – tzw. męskich stanowiskach. Kampania ma być zachętą dla wszystkich kobiet, zarówno tych z dużym doświadczeniem, jak i tych, które dopiero zaczynają studia czy ścieżkę kariery, by podejmować odważne decyzje zawodowe, bazując na tym, co nas interesuje. Nawet jeżeli przez jakiś czas oznacza to pracę w środowisku zdominowanym przez jedną płeć. W ramach kampanii „Chemia jest Kobietą”, zostało zrealizowanych 8 materiałów video prezentujących kobiety pracujące w BASF Polska, oraz pokazujących charakter i środowisko ich pracy. Partnerami kampanii są: Global Compact Network Poland, Forbes Women Polska, Chemia i Biznes oraz portal wnp.pl.

Efekty dobrej praktyki

Kampania Chemia jest Kobietą jeszcze trwa, ale już teraz widzimy, że nie tylko zainteresowała media, ale także spotkala się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród pracowników BASF w Polsce i nie tylko. Zainspirowała nasze koleżanki z innych krajów do opowiadania swoich historii. Mamy nadzieję zainspirowć jescze wiele kobiet do podązania za swoimi marzeniami.

5. Równość płci
BRANŻA: Chemiczna
ORGANIZACJA: BASF Polska
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY