DOBRE PRAKTYKI

Kultura ZERO wypadków

Poprawa bezpieczeństwa pracowników poprzez szereg działań w ramach kultury „ZERO WYPADKÓW”.

Wyzwanie

Bezpieczeństwo pracowników to jeden z priorytetów Carlsberg Polska realizowany poprzez szereg działań w ramach kultury „ZERO WYPADKÓW”.

Powiązane ze strategią firmy

Carlsberg Polska realizuje w ramach globalnej strategii Grupy Carlsberg program Together Towards ZERO, obejmujący cztery priorytety i cele, które mają być osiągnięte do 2030 r., z okresem przejściowym w 2022 r., tj: ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody, ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz kultura ZERO wypadków. Program określa, w jaki sposób Grupa realizuje swoją misję warzenia piwa dla lepszego dziś i jutra. Założenia TTZ są zgodne z celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Opis dobrej praktyki

Carlsberg Polska realizuje cel przez wiele praktyk dedykowanych pracownikom. Ich aktywny udział w zgłaszaniu obserwacji BHP (ich liczba w 2020 r. niemal się podwoiła w stosunku do 2019 r.) pozwolił na eliminację wielu potencjalnych zagrożeń. Prowadzone są też szkolenia w tym tzw. Dni Bezpieczeństwa, podczas których pracownicy poznają zagrożenia i mogą przećwiczyć jak uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Zredukowano też liczbę wypadków ze zwolnieniem lekarskim wśród pracowników firmy i podwykonawców o 2 (2020 vs 2019). Dużą wagę przykłada się też do bezpiecznej jazdy autem. Przedstawiciele handlowi są co roku szkoleni z zasad bezpiecznej jazdy teoretycznie jak i na zajęciach praktycznych. W większości, 85% aut służbowych na koniec 2020, zostały zamontowane alo-locki, kóre uniemożliwia uruchomienie pojazdu po ewentualnym spożyciu alkoholu. Do końca 2021 roku planujemy 100% aut wyposażyć w alco-locki.

Efekty dobrej praktyki

W 2020 r. dużo energii poświęcono skutecznej ochronie pracowników w miejscu pracy przed zagrożeniem SARS-CoV-2. Opracowano, komunikowano i egzekwowano m.in. nowe sposoby pracy, podwyższone standardy sanitarne w browarach – wszystko zgodnie z zaleceniami GIS i MZ.

8. Wzrost gospodarczy i godna praca
BRANŻA: Handlowa
ORGANIZACJA: Carlsberg Polska
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY