DOBRE PRAKTYKI

Analiza cyklu życia produktu (LCA)

Aby adekwatnie odpowiedzieć na potrzebę, firma przeprowadziła dwukrotne (w 2007 i 2015 r.) badanie dot. oceny branżowej swojego podstawowego produktu – spodni dżinsowych. Z analizy wynika, że jedna para powoduje zużycie 3 781 litrów wody w pełnym cyklu życia spodni.

Opis dobrej praktyki

Przedstawiciele firmy Levi Strauss & Co. (LS & Co.) zdają sobie sprawę, że woda ma kluczowe znaczenie dla biznesu, planety i ludzi na całym świecie, a woda zdatna do picia staje się coraz rzadszym zasobem. Firma stara się redukować swój wpływ na środowisko wodne, modyfikować sposób jej wykorzystania i myślenia o wodzie w kontekście działań branży oraz uświadamiać konsumentom ich rolę w gospodarowaniu wodą.

LS & Co. – myśląc o swoim zobowiązaniu na rzecz ochrony zasobów wodnych – ma ambicje, by stać się faktycznym katalizatorem zmian: wewnątrz branży i poza nią. Firma wdraża rozwiązania, które prowadzą do zmniejszenia zużycia wody i pozwalają – po oczyszczeniu – przywrócić środowisku wodę wykorzystaną w procesach produkcyjnych.

Aby adekwatnie odpowiedzieć na potrzebę, firma przeprowadziła dwukrotne (w 2007 i 2015 r.) badanie dot. oceny branżowej swojego podstawowego produktu – spodni dżinsowych. Z analizy wynika, że jedna para powoduje zużycie 3 781 litrów wody w pełnym cyklu życia spodni (LCA -Comprehensive Lifecycle Assessment) – od uprawy bawełny, poprzez produkcję, używanie przez konsumenta aż po utylizację.  Poprzez dane z LCA firma odkryła, że prawie 70 % wody wykorzystywanej w trakcie cyklu życiowego dżinsów jest używane wyłącznie do upraw bawełny. Wiedza o tym, że 95% produktów firmy LS & Co. wytwarzanych jest na bazie bawełny wymogły na firmie przeprowadzenie ewaluacji w zakresie zrównoważonej produkcji i dostawach bawełny i znalezienie nowych rozwiązań mających na celu ochronę zasobów wody – od nawadniania i odpływu po używanie pestycydów i edukację rolników. Cel ten osiąga m.in. poprzez członkostwo w Better Cotton Initiative (BCI), w ramach której rolnicy produkujący bawełnę wykorzystują 18% mniej wody niż rolnicy niezrzeszeni w BCI).

Firma co roku zwiększa skalę zakupów bawełny realizowanych poprzez BCI – w 2014 r. – 7%, w 2015 r. – 12%. Do 2020 r. planuje pozyskiwać z tego źródła 100% surowca. Prowadzi też działania zachęcające innych producentów do dokonywania bardziej odpowiedzialnych, redukujących ślad wodny, działań.

Firma poszukuje także innowacyjnych metod wykorzystywania bawełny pochodzącej z recyklingu. Jeansy wykonane z co najmniej 15% -owej bawełny z recyklingu oszczędzają tyle wody, ile zużywa cały proces ich produkcji. Ze szczególnym zaangażowaniem – we współpracy z WWF – wdraża  rozwiązania pozwalające zmniejszyć oddziaływanie na środowisko wodne fabryk odzieżowych zlokalizowanych w dorzeczach rzek na obszarach najbardziej zagrożonych, w tym Bangladeszu, Pakistanie, Meksyku i Chinach.

Pracujący dla firmy projektanci opracowali też nową technologię, zwaną Water<Less™. Jej rezultatem jest wytworzenie serii technik obróbki dżinsu, pozwalających zaoszczędzić do 96% wody w procesie wykańczania materiału. Od czasu jej uruchomienia w 2011 roku firma zaoszczędziła ponad 1 miliard litrów wody w produkcji odzieży. Do 2020 r. firma planuje zwiększyć udział technologii Water<Less™ dla produkowanych przez siebie ubrań do 80% (obecnie – 30%). Przy okazji prezentuje szacunki, iż wprowadzenie Water<Less™ do całego przemysłu odzieżowego pozwoliłoby zaoszczędzić 50 miliardów litrów wody do 2020 r.  Oszczędność 30 milionów litrów wody słodkiej przyniosło również wprowadzenie w 2014 r. pierwszego w branży systemu recyklingu i ponownego użycia materiału (Water Recycling and Reuse Standard), którego pilotaż firma przeprowadziła wraz z jednym z dostawców w Chinach.

2. Zero głodu
6. Czysta woda i warunki sanitarne
BRANŻA: Tekstylna
ORGANIZACJA: Levis
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY