DOBRE PRAKTYKI

Living Wage Commitment: sprawiedliwe wynagrodzenia dla pracowników

Living Wage Commitment to fundacja, która promuje wyższe wynagrodzenia dla pracowników w Wielkiej Brytanii. Inicjatywa dąży do zapewnienia godnej i sprawiedliwie wynagradzanej pracy, oraz odpowiednich warunków.

Wyzwanie

Według inicjatywy Living Wage minimalne wynagrodzenie wyznaczane przez brytyjski rząd uwzględnia pracodawców, lecz nie bierze pod uwagę potrzeb pracowników. Ponadto, koszty utrzymania różnią się istotnie między Londynem, a resztą Wielkiej Brytanii, a minimalne wynagrodzenie z trudem umożliwia utrzymanie w droższych miastach i stolicy.

Powiązane ze strategią firmy

Fundacje Living Wage promuje godna wynagrodzenia i warunki pracy. Fundacja oferuje akredytacje dla pracodawców, którzy wypłacają płacę na życie, przygotowuje raporty o płacach minimalnych i płacach na życie w Wielkie Brytanii i prowadzi kampanię, która zachęca pracodawców do dołączenia do inicjatywy.

Opis dobrej praktyki

Inicjatywa Living Wage Commitment zrzesza biznesy, które dobrowolnie zdecydowały się płacić pracownikom wyższe wynagrodzenie, które umożliwia godną pracę i spełnianie codziennych potrzeb życiowych. Fundacja zapewnia akredytacje pracodawcom, którzy wynagradzają swoich pracowników płacą na życie (Real Living Wage). Obecnie prawie 8000 pracodawców otrzymało akredytację Living Wage Commitment, i znajdują się wśród nich takie firmy jak Ikea, KPMG i Google.

Efekty dobrej praktyki

Wynagradzanie pracowników płacą na życie (Living Wage) wpłynęło pozytywnie na 93% biznesów, które dołączyły do inicjatywy. Spośród nich 86% firm twierdzi, że wpłynęło to pozytywnie na ich reputacje, 75% mówi, że zwiększyło to motywację wśród pracowników, a 58% uważa, że ma pozytywny wpływ na relacje między menedżerami, a pracownikami.

8. Wzrost gospodarczy i godna praca
9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
15. Życie na lądzie
BRANŻA: Handlowa Organizacje pozarządowe Usługowa
ORGANIZACJA: Living Wage Commitment
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY