DOBRE PRAKTYKI

Loop: jak zmienić podejście do plastiku

Podejście Loop Industries pokazuje jak można przekształcić podejście do produkcji i konsumpcji plastiku dzięki rozwiązaniom technologicznym.

Wyzwanie

Wraz ze wzrostem ludności na świecie i bogaceniem się klasy średniej rośnie popyt na produkty wykonane z plastiku, lub opakowane w plastik. Firmy na całym świecie takie jak Loop Industries są świadome szkodliwych konsekwencji takich działań, i dlatego proponują nowe rozwiązania technologiczne, które mogą ograniczyć negatywne skutki produkcji i konsumpcji plastiku na świecie.

Powiązane ze strategią firmy

Loop Industries skupia się na zmianie podejścia do zrównoważonego rozwoju i do plastiku. Firma umożliwia producentom z różnych branż produkcję bardziej ekologicznego plastiku i dostarcza technologię, która umożliwia rozwiązania zgodne z podejściem zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego.

Opis dobrej praktyki

Loop dąży do zwiększenia dostępności plastiku PET i plastiku wykonanego z włókien poliestru, pochodzącego w 100% z odzysku. Technologia wprowadzona przez Loop ma na celu odprowadzanie plastiku z oceanów i wysypisk śmieci, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz redukcję zależności od ropy naftowej. 

Efekty dobrej praktyki

Loop przeprowadziło badania w celu zweryfikowania jakie korzyści wynikają z używania plastiku PET wyprodukowanego dzięki technologii Loop, w porównaniu do plastiku wykonanego z paliw kopalnych. Według analizy produkt Loop ma o 68% mniejszy wpływ na zmiany klimatyczne, produkuje o 86% mniej stałych odpadów i o 88% mniej smogu. Badania produktu pokazują, iż produkt bazujący na technologii Loop ma istotne zalety środowiskowe jak i społeczne. 

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Inna Elektromaszynowa Chemiczna Handlowa Kosmetyczna Ochrona środowiska Energetyczna i paliwowa Spożywcza Usługowa
ORGANIZACJA: Loop
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY