DOBRE PRAKTYKI

Mikro-ubezpieczenia chroniące drobne przedsiębiorstwa rolne

Ponad 96% gruntów rolnych w Kenii i Rwandzie jest zależnych od opadów deszczu i podatnych na zmienne warunki klimatyczne (naprzemienne opady deszczu i susze). W konsekwencji znalezienie rentownych i niedrogich sposobów zarządzania zagrożeniami klimatycznymi ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa w produkcji żywności i stabilności gospodarczej regionu i poszczególnych gospodarstw. The Agriculture and Climate Risk Enterprise […]

Opis dobrej praktyki

Ponad 96% gruntów rolnych w Kenii i Rwandzie jest zależnych od opadów deszczu i podatnych na zmienne warunki klimatyczne (naprzemienne opady deszczu i susze). W konsekwencji znalezienie rentownych i niedrogich sposobów zarządzania zagrożeniami klimatycznymi ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa w produkcji żywności i stabilności gospodarczej regionu i poszczególnych gospodarstw.

The Agriculture and Climate Risk Enterprise (ACRE) wykorzystuje dane z automatycznych stacji meteorologicznych, satelitów i technologii mobilnych, aby drobnym rolnikom z Afryki Wschodniej dostarczać – poprzez ograniczenie wysokich kosztów transakcji i dostaw – niedrogie ubezpieczenia.

ACRE stało się największym programem ubezpieczeń rolnych w Afryce Subsaharyjskiej i pierwszym, który wykorzystuje technologie mobilne w docieraniu do tysięcy małych gospodarstw rolnych. Podstawową funkcją ACRE jest prowadzenie działań stymulujących, łączących i koordynujących relacje między lokalnymi firmami ubezpieczeniowymi a drobnymi rolnikami. ACRE śledzi ryzyka związane z warunkami pogodowymi i zachęca ubezpieczyciela do oferowania różnorodnych produktów ubezpieczeniowych dostosowanych do potrzeb małych gospodarstw przydomowych. Prowadząc projekt, ACRE utorowało drogę większym instytucjom kredytowym w wejściu na rynek ubezpieczeń rolnych i reasekuracji.

W przypadku suszy ACRE daje tzw. „gwarancję ponownego sadzenia”, która zapewnia pokrycie ubezpieczenia nawet dla pojedynczych worków z nasionami. Aktywacja ubezpieczenia dla każdej torby dokonywana jest poprzez przesłanie telefonem komórkowym do firmy ACRE kodu i opłacenie składki ubezpieczeniowej (także za pośrednictwem telefonu komórkowego). ACRE monitoruje warunki w gospodarstwie poprzez obserwację zdjęć satelitarnych przez 21 dni, a w przypadku suszy rolnicy otrzymują odszkodowanie finansowe bezpośrednio na swoje telefony.

Dostęp do niedrogich ubezpieczeń i mikro-kredytów daje rolnikom odporność na ekstremalne zjawiska związane z klimatem oraz inne ryzyka i klęski gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

Powrót do Bazy dobrych praktyk

1. Koniec z ubóstwem
2. Zero głodu
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
13. Działania w dziedzinie klimatu
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: ACRE
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY