DOBRE PRAKTYKI

Ochrona lasów

Lasy stanowią największe i najważniejsze ekosystemy świata i są największym na lądzie siedliskiem roślin i zwierząt. Lasy deszczowe przechowują olbrzymie ilości CO2, mają kluczowe znaczenie dla biedniejszych, etnicznych społeczności i zapewniają większą różnorodność biologiczną niż inne typy lasów. W wyniku działań człowieka z każdym rokiem stają się jednak słabsze – do ich osłabienia dochodzi w […]

Opis dobrej praktyki

Lasy stanowią największe i najważniejsze ekosystemy świata i są największym na lądzie siedliskiem roślin i zwierząt. Lasy deszczowe przechowują olbrzymie ilości CO2, mają kluczowe znaczenie dla biedniejszych, etnicznych społeczności i zapewniają większą różnorodność biologiczną niż inne typy lasów. W wyniku działań człowieka z każdym rokiem stają się jednak słabsze – do ich osłabienia dochodzi w wyniku nielegalnego lub źle zarządzanego wyrębu i przekształcania ziemi w tereny rolnicze, na których uprawia się soję, olej palmowy czy hoduje bydło.

Szacuje się, że do 2050 r. zapotrzebowanie na drewno zwiększy się trzykrotnie. Dla firmy M&S drewno jest istotnym materiałem – zapewnia surowiec bazowy dla wielu jej produktów: mebli, chusteczek higienicznych, szczotek do włosów czy kart okolicznościowych. Bez dostaw drewna firma nie mogłaby pakować swoich produktów, a nawet prowadzić swojej działalności, dlatego docenia kluczowe znaczenie lasów i plantacji drewna oraz angażuje się w działania na rzecz ich ochrony.

M&S podjął zobowiązania, by aktywnie włączyć się w walkę przeciwko wylesianiu, poprzez eliminowanie tego procesu ze swoich globalnych łańcuchów dostaw. W efekcie firma przyczynia się do ograniczania emisji gazów cieplarnianych, ochrony różnorodności biologicznej i poszanowania praw rdzennych społeczności do zachowania tradycyjnego stylu życia.

Firma dba o to, by jej produkty, m.in.: olej palmowy, soja, mięso, a także drewno i materiały drewnopochodne pochodziły z najbardziej zrównoważonych źródeł. W związku z tym M&S planuje, by do 2020 r. wyeliminować wylesianie z łańcucha dostaw surowcowych i zapewnić, że tkaniny używane w ubraniach i produktach domowych nie pochodzą ze starodrzewu i lasów zagrożonych. Aktywnie wspiera też konserwację i ochronę tych naturalnych zasobów.

Swe działania na rzecz przeciwdziałania wylesianiu M&S prowadzi na różne sposoby, bazując przy tym na zidentyfikowanych priorytetowych wymiarach, sprzyjających reformie systemu wspólnego dla całego sektora:

  1. Zaopatrywanie się w drewno i włókno drzewne wykorzystywane w produkcji pochodzące z najbardziej zrównoważonych źródeł, uwzględniając przy tym wpływ pozyskiwania tych materiałów na lasy,
  2. Identyfikacja, zrozumienie i podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania wylesianiu opartego na towarach obecnych w łańcuchach dostaw firmy, ze szczególnym naciskiem na olej palmowy, soję i mięso bydła pochodzącego z zagrożonych regionów leśnych,
  3. Wspieranie programów, które chronią, przywracają i zwiększają usługi związane z ekosystemami leśnymi,
  4. Wspieranie transformacji rynku poprzez współpracę z partnerami z branży i innymi z grupami interesariuszy,
  5. Przestrzeganie unijnego rozporządzenia w sprawie drewna, które zakazuje wprowadzania na rynek europejski nielegalnie pozyskanego drewna i jego produktów. W swych corocznych raportach M&S informuje o swoim działaniu poprawiającym zrównoważone zarządzanie drewnem i produktami leśnymi, a jako członek działającej przy WWF globalnej sieci handlowej FOREST AND TRADE NETWORK (GFTN), publikuje informacje nt. rocznego stanu łańcucha dostaw dla różnych kategorii produktów leśnych,
  6. Współpracę i liczne partnerstwa, dzięki którym firma poprawia własne standardy, rzetelnie mierzy efekty swoich działań i je raportuje, a także poprawia procesy równoważonego pozyskiwania materiałów z drewna.

źródło: HTTPS://CORPORATE.MARKSANDSPENCER.COM/PLAN-A/OUR-APPROACH/BUSINESS-WIDE/NATURAL-RESOURCES/PROTECTING-FORESTS#260A68A8200648309FCC116303C41B42

← Powrót do Bazy dobrych praktyk

2. Zero głodu
15. Życie na lądzie
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Tekstylna
ORGANIZACJA: M&S
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY