DOBRE PRAKTYKI

NCDs across the SDGs

Funkcjonująca od 2009 roku organizacja NCD Alliance łączy 2000 organizacji społecznych, pacjenckich, firm i instytucji państwowych oraz naukowych z ponad 170 krajów. Tak szeroka, partnerska formuła stanowi efektywną platformę współpracy na rzecz poprawy dobrostanu pacjentów chorujących na niezakaźne choroby przewlekłe (ang. NCD) – choroby serca, cukrzycę, raka i choroby układu oddechowego.

Opis dobrej praktyki

Funkcjonująca od 2009 roku organizacja NCD Alliance łączy 2000 organizacji społecznych, pacjenckich, firm i instytucji państwowych oraz naukowych z ponad 170 krajów. Tak szeroka, partnerska formuła stanowi efektywną platformę współpracy na rzecz poprawy dobrostanu pacjentów chorujących na niezakaźne choroby przewlekłe (ang. NCD) – choroby serca, cukrzycę, raka i choroby układu oddechowego.

Zaangażowanie NCD Alliance obejmuje zapobieganie i kontrolę chorób NCD, ale także rzecznictwo w sprawie uznania ww. chorób za priorytetowe na szczeblach rządowych – jako podstawową kwestię społecznej i ekonomicznej sprawiedliwości. NCD Alliance promuje odpowiedzialność za zobowiązania podjęte przez swoich członków poprzez cykliczny monitoring działań, dzięki czemu można obserwować i modyfikować rozwój programów.

Organizacja przygotowała dostępne w kilku językach podsumowanie „NCDs across the SDGs”, wzywające do zintegrowanego podejścia zajęcia się tematem NCD. Publikacja przybliża choroby NCD i ich następstwa w kontekście poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

 

3. Dobre zdrowie i jakość życia
BRANŻA: Ochrona zdrowia
ORGANIZACJA: NCD Alliance
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY