DOBRE PRAKTYKI

Nest dba o prawa i dobrobyt artystów

Od ponad 10 lat organizacja współpracuje z wiodącymi markami sektorów zależnych od pracy artystyczno–rzemieślniczej, aby wspomóc dziesiątki milionów osób, głównie kobiet, będących częścią nieformalnej siły roboczej.

Opis dobrej praktyki

Nest jest założoną w 2006 r. organizacją non-profit zaangażowaną w rozwój społeczny i gospodarczy rzemieślników i artystów pracujących zarówno w małych zakładach, jak i w domach na całym świecie. Od ponad 10 lat organizacja współpracuje z wiodącymi markami sektorów zależnych od pracy artystyczno–rzemieślniczej, aby wspomóc dziesiątki milionów osób, głównie kobiet, będących częścią nieformalnej siły roboczej. Szacuje się, że w taki sposób zatrudnionych jest ok. 20 – 60% pracowników przemysłu odzieżowego, co daje ograniczone możliwości monitorowania i egzekwowania uczciwych praktyk zatrudnienia i wynagradzania. Nest rozumie, że wsparcie dla tej grupy pracowników można osiągnąć poprzez większą dbałość o przejrzystość łańcucha dostaw, faktyczne stosowanie zasad zrównoważonego i odpowiedzialnego biznesu i szerokie zaangażowanie przemysłu.

Nest działa po obu stronach łańcucha – wspierając artystów, ale i edukując istniejące marki i ułatwiając współpracę obu stronom. Innowacją jest zupełnie nowe podejście do modelu partnerstwa rzemieślniczego w łańcuchu dostaw – szczególny nacisk jest tu położony na niezależność rzemieślniczą i indywidualizm artysty. Nest nie jest jedynie pośrednikiem w znajdowaniu dostawców dla dużych marek, ale pełni też rolę adwokata dostawców–artystów, umożliwiając im budowanie bezpośredniej relacji z klientem.

Działania Nest rozwijają społeczność rzemieślników i artystów w 50 krajach na całym świecie. Zachęcając ich do przyłączania się do Nest Artisan Guild, lokalni liderzy są włączani do sieci wsparcia przez ekspertów danego przemysłu, innych artystów, filantropów i profesjonalnych wolontariuszy, którzy dostarczają narzędzia i szkolenia, napędzając tym samym rozwój danego sektora rzemieślniczego. Nest nie tylko identyfikuje artystów w różnych częściach świata, ale i pomaga im w optymalizacji i rozwoju ich rzemiosła. W zakresie stosowanych materiałów pomaga w wyszukaniu tych zrównoważonych, odpowiedzialnych środowiskowo, których koszt przełoży się na lepsze zyski. Wsparcie obejmuje także pomoc artystom w łączeniu tradycyjnych metod wyrobu z nowoczesnym projektowaniem, dbałością o jakość i efektywność ekonomiczną. Organizowane przez Nest szkolenia dostarczają uczestnikom wiedzy na temat zarządzania finansami i pozyskiwania towarów, ale także wskazują na podstawowe prawa, jakie powinny być wobec nich przestrzegane. Organizacja udostępnia także Nest Global Learning Center, czyli portal internetowy, w którym rzemieślnicy mogą się zalogować, aby uzyskać bezpłatny dostęp do dyskusji prowadzonych na platformie przez ekspertów, wzorów dokumentów i innych zasobów.

Współpraca ze społecznością rzemieślniczą przebiega w następujący sposób – po jej zidentyfikowaniu, przeszkoleniu i odpowiednim wyposażeniu Nest dopasowuje i łączy ją z firmą działającą w danym przemyśle, np. modowym. Organizacja nie pozostawia jednak społeczności samej – nadzoruje relacje biznesowe i formalizuje partnerstwa pomiędzy rzemieślnikami i domami mody, zapewniając przestrzeganie praw, a także – w razie potrzeby – sprawiedliwe odszkodowanie. Takie działania są niezwykle ważne dla lokalnych społeczności, a w szczególności kolejnych pokoleń, które widzą sens w podtrzymywaniu lokalnych tradycji i nabywaniu umiejętności od starszych.

Nest współpracuje z wieloma istniejącymi dużymi markami, które wzywa do aktywnego działania i odgrywania znaczącej roli w rozwoju swoich rzemieślniczych i artystycznych łańcuchów dostaw. Promuje wśród nich także pierwszy opracowany przez organizację standard oceny jakości produktów rzemieślniczych, a także edukuje branże i konsumentów w zakresie wartości produktów wykonywanych ręcznie.

Wśród kooperujących z Nest marek znajdują się m.in. Stella McCartney, West Elm, Patagonia i Eileen Fisher. Liczba rzemieślników, do których Nest udaje się dotrzeć, stale rośnie – w 2014 r. było ich 1528 rzemieślników, zaś w 2015 r. ich liczba wzrosła do 5646, co przyczyniło się do zwiększenia ilości zamówień produkcyjnych o 45%, a przychody rzemieślników wzrosły o 76%.

 źródło: HTTP://EXPLORER.SUSTAINIA.ME/SOLUTIONS/IMPROVING-RIGHTS-AND-WELL-BEING-FOR-ARTISANS

 

1. Koniec z ubóstwem
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
10. Mniej nierówności
BRANŻA: Organizacje pozarządowe
ORGANIZACJA: NEST
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY