DOBRE PRAKTYKI

Global Youth Initiative

Inicjatywa Nestlé Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych została zainicjowana w 2013 r. i obecnie jest już realizowana globalnie. Jej celem jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród ludzi młodych poprzez stwarzanie im realnych szans zatrudnienia. Firma zrealizowała postawione w 2013 roku cele, znacząco je przekraczając. Młodym ludziom zaoferowano 32 000 szans zatrudnienia w całej Europie, a wspólnie z partnerami […]

Opis dobrej praktyki

Inicjatywa Nestlé Na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych została zainicjowana w 2013 r. i obecnie jest już realizowana globalnie. Jej celem jest przeciwdziałanie bezrobociu wśród ludzi młodych poprzez stwarzanie im realnych szans zatrudnienia.

Firma zrealizowała postawione w 2013 roku cele, znacząco je przekraczając. Młodym ludziom zaoferowano 32 000 szans zatrudnienia w całej Europie, a wspólnie z partnerami aż 115 000 takich możliwości. Rozszerzając program na całym świecie, Nestlé zobowiązało się do dalszego rozwoju programu na kolejne lata, deklarując czas ich realizacji do 2020 r.:

  • stworzenie możliwości zatrudnienia 25 000 osób poniżej 30. roku życia na różnego rodzaju stanowiskach w zakładach Nestlé na świecie,
  • stworzenie 50 000 miejsc praktyk zawodowych i staży w zakładach Nestlé,
  • uruchomienie w szkołach i na uczelniach w Europie oraz na stronach internetowych firmy programu „Gotowość do pracy” (ang. „Readiness for Work”), który obejmie m.in. doradztwo w zakresie rynku pracy, szkolenia, praktyczne porady dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej czy przygotowania CV,
  • rozwój Sojuszu dla Młodych.

Ścieżki rozwoju obejmują wszystkie obszary działalności firmy oraz szczeble zatrudnienia – od operatorów w fabrykach po dział sprzedaży i stanowiska menedżerskie. W ramach projektu młodzi ludzie uczestniczą w szkoleniach, w tym z coachingu i mentoringu.

Na poziomie globalnym firma podjęła działania włączające partnerów biznesowych w Inicjatywę na Rzecz Zatrudniania Ludzi Młodych, i nawiązała ogólnoeuropejskie partnerstwa, których celem jest walka z bezrobociem w ramach „Sojuszu dla Młodych” (ang. „Alliance for YOUth). Do Sojuszu przystąpili najwięksi partnerzy biznesowi firmy, m.in. Adecco, Axa, Cargill, CHEP, DS Smith,EY, Facebook, Firmenich, Google, Nielsen, Publicis Groupe, Salesforce.com, Twitter oraz White&Case. „Sojusz dla Młodych” jest zobowiązaniem firm, które uznają, że bezrobocie wśród młodzieży to poważny problem społeczny i ekonomiczny i chcą współdziałać na rzecz jego rozwiązania. Uczestnicy Sojuszu zadeklarowali, że będą czynnymi ambasadorami praktyk zawodowych w całej Europie, promującymi staże i szkolenia dla młodzieży. Celem na lata 2017 – 2020 Nestle jest zawiązanie ściślejszej współpracy i szersza promocja tematu zatrudnienia młodych ludzi wśród partnerów biznesowych.

Powrót do Bazy dobrych praktyk

8. Wzrost gospodarczy i godna praca
BRANŻA: Spożywcza
ORGANIZACJA: Nestle
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY