DOBRE PRAKTYKI

Recykling zużytego sprzętu rybackiego

Nofir jest liderem w zbieraniu zużytego sprzętu z połowów i hodowli ryb. Dzięki swojej działalności firma nie tylko przyczynia się do niezaśmiecania wód morskich i oceanicznych wyeksploatowanym sprzętem rybackim, ale pomaga także tworzyć z niego nowe, wartościowe produkty.

Opis dobrej praktyki

Nofir jest liderem w zbieraniu zużytego sprzętu z połowów i hodowli ryb. Działa globalnie na dużą skalę – od 2011 do 2016 r. firma zgromadziła ponad 26 000 ton materiałów rybackich z pochodzących z 14 krajów całego świata.

Cykl zbierania rozpoczyna się od znalezienia firm, pojedynczych rybaków, hodowców ryb, którzy chcą lub muszą pozbyć się sprzętu rybackiego (sieci, liny, włoki, inne), a także przedsiębiorstw gospodarowania odpadami działającymi na wybrzeżu Norwegii. Odebrany towar jest następnie transportowany do fabryki na Litwie lub w Turcji, gdzie jest rozebrany i przygotowane do recyklingu. Największa część przygotowanego do przetworzenia materiału trafia do Aquafil, zakładu recyklingu w Słowenii. W Aquafil stare sieci rybackie stają się wysokiej jakości włóknem, wykorzystywanym w produkcji np. skarpet, dywanów, strojów kąpielowych i odzieży. Według informacji podawanych przez firmę, 1 tona zrecyklingowanego sprzętu rybackiego pozwala wyprodukować ok. 26 000 par skarpet lub 1000 m2 nowych wykładzin podłogowych lub dywanów.

Dzięki swojej biznesowej działalności firma nie tylko przyczynia się do niezaśmiecania wód morskich i oceanicznych wyeksploatowanym lub wadliwym sprzętem rybackim, ale pomaga także tworzyć z niego nowe, wartościowe produkty.

Poprzez swoją działalność firma realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju:

4 – JAKOŚCIOWA EDUKACJA – uświadamianie ludzi na temat szkodliwości śmieci morskich i zanieczyszczeń z tworzyw sztucznych,

12 – ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA I PRODUKCJA – wykorzystanie starego sprzętu i stworzenie z nich nowych produktów ma pozytywny wpływ na środowisko (zmniejszenie zużycia nowych surowców, zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i wód (w tym stosowanie technik badania cyklu życia produktu – LCA),

14 – ŻYCIE POD WODĄ – zbieranie sprzętu porzuconego/oddanego przez rybaków i hodowców ryb, zwłaszcza sieci rybackich (oraz sieci widma), które – w przypadku porzucenia przez człowieka – stanowią ogromne zagrożenie dla zwierząt morskich. Firma, realizując ten cel, współpracuje też z organizacjami: Healthy Seas and Ghost Fishing, specjalizującymi się w odzyskiwaniu sieci widm.

15 – ŻYCIE NA LĄDZIE – wykorzystywane sprzętu rybackiego, który – porzucony -stanowiłby zagrożenie dla życia morskiego lub trafiłby na składowisko odpadów lub do spalarni – niosąc większe ryzyka dla środowiska.

Firma została doceniona za eko innowacyjność przez EU oraz wskazana jako dobra praktyka biznesowa odpowiadająca modelowi gospodarki obiegu zamkniętego (publikacja „Moving Towards a Circular Economy: – successful Nordic business models”, 2015 r.).

żródło: HTTP://NOFIR.NO/

4. Dobra jakość edukacji
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
14. Życie pod wodą
15. Życie na lądzie
BRANŻA: Ochrona środowiska
ORGANIZACJA: Nofir
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY