DOBRE PRAKTYKI

Health Express

Firma Novartis – jeden z największych na świecie producentów leków – zainicjowała w 2010 r. zakrojony na szeroką skalę program „Health Express”, mający na celu poprawę edukacji zdrowotnej i standardów opieki zdrowotnej w regionie Xinjiang – dużym, słabo zaludnionym obszarze, stanowiącym 1/6 powierzchni Chin.

Opis dobrej praktyki

Firma Novartis – jeden z największych na świecie producentów leków – zainicjowała w 2010 r. zakrojony na szeroką skalę program „Health Express”, mający na celu poprawę edukacji zdrowotnej i standardów opieki zdrowotnej w regionie Xinjiang – dużym, słabo zaludnionym obszarze, stanowiącym 1/6 powierzchni Chin.

Była to odpowiedź na ogromny problem niewystarczającej opieki i świadomości zdrowotnej mieszkańców rejonu, w którym nagminnie występują choroby przewlekłe, takie jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroba niedokrwienia serca oraz różne choroby zakaźne, głównie zapalenie wątroby typu B. Lokalni mieszkańcy, oprócz niewydajnego systemu opieki zdrowotnej, nie mają także podstawowej wiedzy dotyczącej zdrowia, nawyków systematycznego dbania o nie oraz zapobiegania chorobom czy zarażeniom.

Kiedy w 2010 r. Chińskie Ministerstwo Zdrowia opublikowało plan wdrożenia podstawowego systemu opieki zdrowotnej w prowincji Xinjiang, firma Novartis China, wiodący koncern medyczny działający w tym regionie, zobowiązała się odpowiedzieć na nową politykę rządu i wesprzeć jego wysiłki na rzecz zdrowia miejscowej ludności.

Jednym z głównych działań w programie są szkolenia realizowane w szpitalach – zarówno bezpośrednie, jak i e-learningowe – dzięki którym udało się usprawnić diagnostykę i podnieść poziom leczenia w ramach lokalnej podstawowej opieki zdrowotnej. Dodatkowo, w ramach inicjatywy prowadzone są również akcje edukacyjne, których celem jest poprawa świadomości zdrowotnej uczniów w szkołach i społecznościach lokalnych. W ramach programu sfinansowano także opracowanie oraz publikację siedmiu dwujęzycznych podręczników na temat edukacji zdrowotnej, które przekazano miejscowym nauczycielom i uczniom.

Obecnie projekt jest dobrze znany wśród urzędników, przedstawicieli rządu, mieszkańców i mediów. Od czasu jego uruchomienia w 2010 r. objął już swoim zasięgiem ponad 90% obszarów wiejskich w prowincji Xinjiang, zapewniając edukację zdrowotną 1 800 000 studentów i uczniów, 470 000 mieszkańców i 60 000 lekarzy. Edukacja młodzieży daje dodatkowy efekt w postaci przekazywania wiedzy rodzicom, co wpływa na zachowania lokalnej społeczności.

Firma planuje rozszerzenie programu na obszar Chin Zachodnich. Na 2017 r. zaplanowane jest przeszkolenie kolejnych 100 000 uczniów, 250 000 mieszkańców oraz 30 000 lekarzy.

3. Dobre zdrowie i jakość życia
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Ochrona zdrowia
ORGANIZACJA: Novartis
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY