DOBRE PRAKTYKI

City Changing Diabetes

Cities Changing Diabetes to zobowiązanie do podjęcia działań na skalę globalną. Celem jest zbadanie zakresu występowania choroby, dzielenie się rozwiązaniami i stawienie czoła rosnącemu wyzwaniu.

Opis dobrej praktyki

65% cukrzyków, czyli ok. 270 mln ludzi na świecie, żyje w miastach. Do 2040 roku grupa ta ma wzrosnąć do 480 mln osób. Miasta sprzyjają zwiększonej zachorowalności, ale mogą także pełnić ważną rolę w zwalczaniu choroby.

Cities Changing Diabetes to zobowiązanie do podjęcia działań na skalę globalną. Celem jest zbadanie zakresu występowania choroby, dzielenie się rozwiązaniami i stawienie czoła rosnącemu wyzwaniu. To pierwsze partnerstwo tego typu – tworzone przez przedstawicieli różnych sektorów i dyscyplin, ze świata biznesu i instytucji państwowych. Novo Nordisk jest jednym z partnerów programu. Współpraca pozwoliła stworzyć The Briefing Book. Publikacja nakreśla ogólne spojrzenie na miejskie wyzwania związane z cukrzycą. Jest także narzędziem angażowania interesariuszy i przyczynia się do pogłębienia ich wiedzy na temat choroby i jej powagi.

W kolejnych etapach programu nacisk położono na pełne zrozumienie czynników wpływających na wzrost zachorowalności na cukrzycę w miastach oraz wymianę doświadczeń przydatnych w rozwoju miast. Jednym z elementów programu jest opracowanie dokładnych studiów przypadku miast: Meksyku, Houston, Kopenhagi, Johannesburga, Tiencin i Szanghaju.

 

11. Zrównoważone miasta i społeczności
BRANŻA: Ochrona zdrowia
ORGANIZACJA: Novo Nordisk
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY