DOBRE PRAKTYKI

Bio-rozwiązania dla przemysłu

Novozymes to światowy lider dziedzinie bio-rozwiązań, produkujący szeroką gamę enzymów przemysłowych i mikroorganizmów, dostarczający innowacyjne odpowiedzi na niektóre z najtrudniejszych wyzwań współczesnego świata.

Opis dobrej praktyki

Novozymes to światowy lider dziedzinie bio-rozwiązań, produkujący szeroką gamę enzymów przemysłowych i mikroorganizmów, dostarczający innowacyjne odpowiedzi na niektóre z najtrudniejszych wyzwań współczesnego świata. Populacja planety rośnie zużywając coraz więcej jej zasobów naturalnych. Stosowane przez firmę innowacyjne rozwiązania biologiczne pozwalają usprawniać przemysłowe procesy produkcyjne, dzięki czemu następuje oszczędności energii, wody i surowców, przy jednoczesnym ograniczeniu marnotrawstwa i emisji dwutlenku węgla. Docelowo innowacje te czynią produkty codziennego użytku bardziej zrównoważonymi. Enzymy to białka, które działają jako katalizatory. Klienci firmy Novozymes wykorzystują je jako katalizatory do produkcji szerokiej gamy produktów, w tym etanolu, cukru, piwa i chleba. Enzymy są również stosowane bezpośrednio w produktach takich, jak np. detergenty do prania, które pomagają usunąć plamy i umożliwić niskotemperaturową efektywność w procesach czyszczenia. Coraz powszechniej stosowane są również w przemyśle tekstylnym, pozwalając znacząco zredukować koszty produkcji – np. dzięki zastosowaniu enzymów bioblasting (proces wykańczania odzieży) i barwienie tkanin przeprowadza się jednocześnie w kąpieli barwiącej, co pozwala osiągnąć znaczne oszczędności kosztów.  Z kolei mikroogranizmy posiadają naturalne właściwości, które można wykorzystać w różnych procesach przemysłowych. Poprzez sojusz z The BioAg Alliance Novozymes pracuje nad poszukiwaniem i rozwojem mikroorganizmów, które dają rolnikom na całym świecie nowe zestawy narzędzi biologicznych, służących zwiększaniu plonów i ochronie upraw. Zrównoważony rozwój jest nieodłącznym elementem działalności firmy. Charakter wykorzystywanej technologii pozwala oferować klientom Novozymes rozwiązania optymalizujące stosowanie surowców i energii, przy jednoczesnym ograniczeniu używanych chemikaliów. Model funkcjonowania firmy Novozymes pomaga także jej klientom prowadzić bardziej zrównoważoną działalność i dokumentować korzyści dla środowiska. W 2015 r. aplikacje enzymów pozwoliły klientom firmy zredukować emisję dwutlenku węgla w ich działalności o 60 milionów ton. Do zrównoważonych korzyści dla klientów firmy Novozymes należą:

  1. Oszczędność kosztów – wielu klientów doświadcza fluktuacji cen surowców i niestabilnych rynków; Bio- rozwiązania firmy Novozymes pomagają obniżyć koszty surowców poprzez poprawę efektywności surowców i zastąpienie tradycyjnych chemikaliów bardziej zrównoważonymi alternatywami,
  2. Redukcja emisji dwutlenku węgla –ograniczenie emisji poprzez zastosowanie odpowiednich enzymów i bio-rozwiązań,
  3. Wsparcie w dokumentowaniu – pomoc firmy w badaniu Cyklu Życia Produktu (LCA) – we współpracy z klientem na podstawie danych pochodzących z konkretnego zastosowania technologii Novozymes w różnych branżach.

Oceny cyklu życia produktów prowadzone przez firmę wskazują, że enzymy w wielu przypadkach mogą: zmniejszyć zużycie energii i wody, zwiększyć wydajność niektórych surowców, a tym samym obniżyć koszty surowców. W wyniku ich funkcji katalitycznej już małe ilości enzymów często zastępują duże ilości chemikaliów, energii i wody. Stosowanie innowacji i technologii Novozymes, stanowiącej trzon podstawowej działalności gospodarczej firmy, służy też jej klientom i środowisku.

 źródło: HTTP://WWW.NOVOZYMES.COM/EN/SUSTAINABILITY/CUSTOMER-BENEFITS

 

9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: Chemiczna
ORGANIZACJA: Novozymes
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY