DOBRE PRAKTYKI

Nowy program etyczny

Nowy kodeks w firmie Polpharma reguluje ramy etyczne, usprawnia komunikacje i zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród pracowników.

Wyzwanie

Spółka farmaceutyczna Polpharma w ostatnich lata rozrosła się, skupiając wokół siebie polskie i zagraniczne podmioty, reprezentujące zróżnicowaną kulturę pracy. Rozwój firmy zrodził potrzebę wyznaczenia jednolitego kodeksu etycznego i standardów postępowania.

 

Powiązane ze strategią firmy

Polpharma podjęła się wyznaczenia ram etycznych dla działań podejmowanych przez spółkę, które miały ograniczać ryzyko na wrażliwym i konkurencyjnym rynku farmaceutycznym,  oraz chronić firmę i jej pracowników przez nieprawidłowościami. System został stworzony z myślą o wspólnym systemie wartości, nastawionym na bezpieczeństwo i dobrą atmosferę w miejscu pracy. 

Opis dobrej praktyki

Program etyczny wymagał ustanowienia wspólnego dla Grupy Polpharma Kodeksu Etyki. W trwające ponad półtora roku ustalenia włączyło się prawie 2000 pracowników, a pracom towarzyszyły działania komunikacyjne i edukacyjne. 

Kodeks określił wspólny system wartości Grupy Polpharma, takich jak odpowiedzialność, solidarność i uczciwość. Reguluje on relacje z klientami, partnerami, współpracownikami oraz konkurencją. 

 

Efekty dobrej praktyki

Prace nad Programem Etycznym zintegrowały zespół i wzmocniły poczucie świadomości roli etyki w miejscu pracy. Program gwarantuje też, że wszyscy w Grupie Polpharma komunikują się tym samym językiem i odwołują się do tych samych wartości. 

Ponadto, na skutek dobrej praktyki stworzono pięć kanałów służących do zgłaszania naruszeń, które miały zapewnić bezpieczeństwo i komfort zgłaszającym. 

8. Wzrost gospodarczy i godna praca
BRANŻA: Chemiczna
ORGANIZACJA: Polpharma
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY