DOBRE PRAKTYKI

Health Through Warmth

Inicjatywa powstała w odpowiedzi na palący problem, jakim była stale zwiększająca się liczba zgonów odnotowywanych w okresie zimowym na terenie Anglii i Walii, a spowodowanych brakiem dostępu do ciepła wśród ubogich, ciężko chorych osób.

Opis dobrej praktyki

Health Through Warmth jest programem firmy npower, realizowanym od 2000 r. w partnerstwie z National Energy Action (narodową angielską organizacją charytatywną działającą w obszarze ubóstwa energetycznego) i Narodową Służba Zdrowia (NHS-National Health Service). Inicjatywa powstała w odpowiedzi na palący problem, jakim była stale zwiększająca się liczba zgonów odnotowywanych w okresie zimowym na terenie Anglii i Walii, a spowodowanych brakiem dostępu do ciepła wśród ubogich, ciężko chorych osób.

Według naukowców z Yorkshire Council powiązanie złego stanu zdrowia z ubóstwem energetycznym jest oczywiste. Przebywanie w zimnym domu może mieć poważny, szkodliwy wpływ na zdrowie psychiczne (powodowanie lub zaostrzanie depresji) oraz fizyczne – zwłaszcza na choroby układu krążenia i układu oddechowego. Nieogrzewane mieszkania przyczyniają się do powstawania astmy, zawałów serca, chorób wieńcowych, chorób płuc, udarów i hipotermii. Badania dowodzą, że dzieci żyjące w nieogrzewanych pomieszczeniach stają się podatne na choroby płuc, szczególnie astmę.

Pomoc osobom chorym, żyjącym bez dostępu do energii cieplnej przynosi korzyści nie tylko samym beneficjentom, ale także społeczeństwu – powodując zmniejszenie wydatków na opiekę nad chorymi w szpitalach czy wydłużając czas ich aktywności zawodowej. W przypadku dzieci ogrzany dom pozwala skoncentrować się na nauce i ogranicza ryzyka związane z rozwojem infekcji.

Celem programu jest identyfikacja i objęcie wsparciem zagrożonych ubóstwem energetycznym gospodarstw domowych, zaś jego beneficjentami są – mający niskie dochody – przewlekle chorzy mieszkańcy Anglii i Walii. Co ważne – nie muszą być oni klientami npower. Health Through Warmth udziela pomocy osobom, które nie kwalifikują się do otrzymania ustawowej dotacji na ogrzewanie.

Program poprawia warunki bytowe, jakość i komfort życia osób ciężko lub przewlekle chorych, których stan zdrowia uległ lub może ulec pogorszeniu ze względu na ciągłe przebywanie w zimnie. Sytuacja materialna tych osób jest na tyle trudna, że nie pozwala im na zakup czy zainstalowanie systemu grzewczego/urządzeń grzewczych, opłacenie rachunków za dostarczanie ciepła bądź wykonanie izolacji budynku, w którym mieszkają.

W ramach programu beneficjenci mogą liczyć na wsparcie techniczne oraz – dzięki lokalnej współpracy 200 organizacji społecznych – finansowe (Crisis Fund). Wsparcie techniczne obejmuje: izolację ścian i szczelin, naprawę bądź wymianę kotła, instalację lub modernizację urządzeń grzewczych. Elementem programu są także szkolenia dla pracowników socjalnych, odpowiedzialnych za identyfikację potrzebujących rodzin.

W 2016 r. powstało innowacyjne rozwiązanie Rapid Care Fund, oferujące szybką pomoc (w ciągu 21 dni) i wsparcie beneficjentów najbardziej potrzebujących, czyli takich, których zdrowie jest szczególnie narażone na pogorszenie z powodu długotrwałego przebywania w zimnie.

Rezultaty programu od roku 2000 do 2016 roku:

  • pomoc otrzymało ponad 81 000 gospodarstw domowych,
  • zainstalowano 10 255 bojlerów i 11 006 systemów grzewczych,
  • przeprowadzono 11 489 izolacji poddaszy i 7 375 uszczelnień ścian,
  • przeszkolono 19 400 pracowników społecznych,
  • wydano 12,8 mln funtów z Rapid Care Fund oraz 73,8 funtów pozyskanych z organizacji społecznych, funduszy rządowych itd.

 

7. Czysta i dostępna energia
BRANŻA: Energetyczna i paliwowa
ORGANIZACJA: npower
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY