DOBRE PRAKTYKI

Ochrona zasobów wodnych

Grupa Coca-Cola HBC postawiła sobie cel bycia globalnym liderem w branży napojowej w zakresie zrównoważonego rozwoju. Troska o zasoby wodne, w szczególności zasoby wody pitnej to jeden z siedmiu celów zapisanych w strategii firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju – zarówno na poziomie globalnym, jak i krajowym. W Polsce firma podejmuje działania na dwóch poziomach strategicznych: […]

Opis dobrej praktyki

Grupa Coca-Cola HBC postawiła sobie cel bycia globalnym liderem w branży napojowej w zakresie zrównoważonego rozwoju. Troska o zasoby wodne, w szczególności zasoby wody pitnej to jeden z siedmiu celów zapisanych w strategii firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju – zarówno na poziomie globalnym, jak i krajowym.

W Polsce firma podejmuje działania na dwóch poziomach strategicznych:

  • Poprawy efektywności wykorzystania wody w zakładach,
  • Angażowania się w projekty ochrony zasobów wodnych oraz rozwijania świadomości społecznej na temat znaczenia tego surowca.

W zakresie poprawy efektywności wykorzystania wody w swoich zakładach, firma przyjęła – jako globalne – zobowiązanie redukcji zużycia wody do 2020 r. o 30 %. W 2016 r. Coca-Cola HBC Polska zainwestowała ponad milion euro w projekty oszczędzania zasobów naturalnych. Szacuje się, że rocznie dzięki temu firma zaoszczędzi 2 700 MWh oraz 158 000 m3 wody. Z kolei w 2017 r. zainwestowany zostanie kolejny milion euro, co skutkować będzie zaoszczędzeniem 2 760 MWh i 42 000 m3 wody. Dodatkowo zrealizowany zostanie szereg drobnych inicjatyw, które są zgłaszane na bieżąco przez pracowników zakładów – mają one istotny wkład w oszczędność wody i energii. Ważnym elementem w procesie podnoszenia efektywności było wdrożenie systemu zarządzania zasobami wodnym, opartego na wymaganiach European Water Stewardship (EWS) we wszystkich zakładach produkcyjnych w Polsce. Stanowi on istotny element planu redukcji zużycia wody. Certyfikacja systemu potwierdziła skuteczność podejmowanych działań związanych z zasobami wodnymi od wydobycia, poprzez efektywne zarządzanie zużyciem wody, po najwyższą jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych do środowiska.

Spółka angażuje się także w lokalne i międzynarodowe programy partnerskie na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie ochrony zasobów wodnych w Polsce. Przedmiotem szczególnego zainteresowania są projekty realizowane w tych regionach Polski, w których zlokalizowane są zakłady produkcyjne spółki oraz inicjatywy, które przyczyniają się do zmniejszenia zużycia wody pitnej w procesach produkcyjnych, infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej i gospodarstwach domowych.

Więcej szczegółów na temat projektu na stronie CENTRUM UNEP/GRID-WARSZAWA.

unep

 

6. Czysta woda i warunki sanitarne
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: Spożywcza
ORGANIZACJA: Coca-Cola
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY