DOBRE PRAKTYKI

Odnowa urządzeń multimedialnych przez Orange Polska

Odnowa urządzeń multimedialnych przez Orange Polska

Wyzwanie

W ramach świadczenia usług telekomunikacyjnych, Orange Polska S.A. na czas trwania umowy dostarcza klientom urządzenia takie jak routery czy modemy. Po zakończeniu współpracy sprzęt zwracany jest usługodawcy i poddawany procesowi odnowy (refurbishment), aby następnie służyć kolejnemu klientowi. Dzięki temu, produkty, które nie znajdują się jeszcze na końcu cyklu swojego życia, ponownie są wprowadzane na rynek. Oznacza to, że nie ma konieczności zakupu nowych urządzeń.

Powiązane ze strategią firmy

Projekt ma wpływ na wydłużenie życia urządzeń i jest przykładem działania wpisującego się w koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym. Inicjatywa jest częścią przyjętej przez Orange Polska strategii odpowiedzialności społecznej w obszarze związanym z wpływem firmy na środowisko naturalne. W Grupie Orange zasady gospodarki cyrkularnej są strategicznym wyzwaniem.

Opis dobrej praktyki

Projekt odnowy urządzeń multimedialnych został wdrożony w 2011 roku w celu zoptymalizowania procesów zarządzania zapasem urządzeń przyjmowanych do Magazynu Centralnego. Program odnowy nie tylko przyczynia się do ograniczenia negatywnego wpływu
firmy na środowisko, ale także doprowadził do optymalizacji budżetu i wpłynął na poprawę satysfakcji klienta.
Usługa odnowy urządzeń realizowana jest także dla innych krajów, w których działa Grupa Orange.

Efekty dobrej praktyki

Co roku w Orange Polska S.A. odnawia prawie pół miliona modemów i routerów, które następnie zostają ponownie wprowadzone do użytkowania w Polsce. To oznacza nie tylko mniej elektroodpadów, ale też o blisko pół miliona mniej wyprodukowanych urządzeń, których wytworzenie wymagałoby setek ton surowców i wiązałoby się ze znaczącymi emisjami gazów cieplarnianych.

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: telekomunikacja
ORGANIZACJA: Orange Polska
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY