DOBRE PRAKTYKI

Partnerstwo z „Save the Children”

Firma GSK razem z organizacją Save the Children od 2013 r. uratowała od śmierci 1,3 mln dzieci w 37 krajach. Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy tymi dwoma instytucjami tworzy pole do innowacji ratujących życie i zdrowie dzieci. Takim przykładem jest zamiana antyseptycznego składnika płynu do płukania oferowanego przez GSK tak, aby mógł być wykorzystywany do […]

Opis dobrej praktyki

Firma GSK razem z organizacją Save the Children od 2013 r. uratowała od śmierci 1,3 mln dzieci w 37 krajach. Współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy tymi dwoma instytucjami tworzy pole do innowacji ratujących życie i zdrowie dzieci. Takim przykładem jest zamiana antyseptycznego składnika płynu do płukania oferowanego przez GSK tak, aby mógł być wykorzystywany do mycia pępowiny. Płyn w nowe formule stał się tanim środkiem zapobiegającym sepsie – jednej z głównych przyczyn śmierci noworodków.

Główne obszary współpracy GSK i Save the Children obejmują badania i rozwój leków przyjaznych dla dzieci, upowszechnianie szczepień i zwiększenie inwestycji w pracowników służby zdrowia w najbiedniejszych społecznościach, pomoc dzieciom dotkniętym kryzysami humanitarnymi oraz lokalny i globalny lobbing na rzecz silnej polityki zdrowotnej dzieci.

Trzy lata partnerstwa pozwoliły m.in. zapewnić leczenie 125 691 dzieciom poniżej 5. roku życia chorującym na zapalenie płuc, malarię i biegunkę. 1 049 350 dzieci przebadano pod kątem niedożywienia. 1 631 332 osoby objęto bezpośrednią opieką zdrowotną, a 23 926 dzieci poniżej 5. roku życia zostało w pełni zaszczepionych.

Powrót do Bazy dobrych praktyk

3. Dobre zdrowie i jakość życia
BRANŻA: Ochrona zdrowia
ORGANIZACJA: GSK
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY