DOBRE PRAKTYKI

Profilaktyka i edukacja zdrowotna

Polpharma przykłada szczególną wagę do popularyzacji profilaktyki zdrowotnej i wczesnego wykrywania chorób. Do 2015 roku dotarła z bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi do blisko 2 mln Polaków.

Opis dobrej praktyki

DLACZEGO PROFILAKTYKA?

Proces starzenia się społeczeństw i wydłużania się wieku emerytalnego każe kłaść szczególny nacisk na profilaktykę – jako klucz do utrzymania dobrej jakości życia i zdrowia. Polpharma pragnie jak najlepiej odpowiadać na potrzeby pacjentów oraz społeczności lokalnych, w których działa. Dlatego przykłada szczególną wagę do popularyzacji profilaktyki zdrowotnej i wczesnego wykrywania chorób. Do 2015 roku Polpharma dotarła z bezpłatnymi badaniami profilaktycznymi do blisko 2 mln Polaków. Jej ambitnym celem na najbliższe lata jest objęcie kolejnego miliona Polaków działaniami profilaktyczno-edukacyjnymi. Realizowane programy zwiększają świadomość między innymi takich chorób, jak nadciśnienie tętnicze krwi czy wstrząs anafilaktyczny.

Polpharma – jako pierwsza firma farmaceutyczna w Polsce – podjęła się misji nagłośnienia kwestii przestrzegania zaleceń terapeutycznych, jako kluczowego czynnika powodzenia terapii..

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Profilaktyka zdrowotna to bardzo ważny aspekt działalności Grupy Polpharma. Potwierdzeniem jej priorytetowego znaczenia jest umieszczenie popularyzacji zasad profilaktyki wśród pacjentów i pracowników na drugim miejscu zestawienia 14 zobowiązań podjętych przez firmę w ramach Strategii Odpowiedzialnego Biznesu. Grupa Polpharma zobowiązała się, że od 2015 do końca 2018 roku:

  • obejmie milion osób w Polsce działaniami edukacyjnymi lub profilaktycznymi,
  • umożliwi dostęp do rozszerzonej opieki zdrowotnej pracownikom wszystkich lokalizacji Grupy Polpharma w Polsce,
  • co najmniej raz w roku zorganizuje inicjatywy prozdrowotne dla pracowników we wszystkich lokalizacjach w Polsce.

OPIS PRAKTYKI

Prowadzone działania profilaktyczno-edukacyjne mają bardzo szeroki zakres i obejmują różne grupy odbiorców:

  • CIŚNIENIE NA ŻYCIE”, największa kampania edukacyjna w zakresie profilaktyki nadciśnienia tętniczego w Polsce, realnie zmieniła postawy Polaków w dziedzinie profilaktyki kardiologicznej. W ramach kampanii przebadano blisko 370 000 Polaków.
  • Kampania „PRZYGOTUJ SIĘ NA WSTRZĄS” zwiększyła świadomość pacjentów i lekarzy na temat anafilaksji. Firma stworzyła także pierwsze w Polsce algorytmy postępowania we wstrząsie anafilaktycznym dla lekarzy.
  • Firma tworzy internetowe serwisy i mobilne aplikacje, poświęcone najbardziej powszechnym dolegliwościom. Zamieszczane tam treści są aktualne, wyczerpujące, wiarygodne i bardzo praktyczne.
  • Firma kładzie duży nacisk na budowanie świadomości Polaków w kwestii przestrzegania zaleceń terapeutycznych, zwłaszcza w przypadku chorób przewlekłych. Działania obejmują nie tylko edukację lekarzy i pacjentów oraz wsparcie badań naukowych i publikacji poświęconych tej tematyce, ale także np. zmiany opakowań lub kształtu tabletek, co ułatwia regularne przyjmowanie leków.
  • Polpharma kompleksowo wspiera zdrowie pracowników, zapewniając im dostęp do podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej oraz prowadząc rozbudowane programy profilaktyki zdrowotnej, w tym program antynikotynowy. Zachęca także i wspiera pracowników do uprawiania sportu..

EFEKTY

W latach 2013-2014 Polpharma prowadziła kilka szeroko zakrojonych kampanii edukacyjnych i profilaktycznych skierowanych do pacjentów, w ramach których przeprowadzono ponad 458 000 bezpłatnych badań. Wszystkie działania edukacyjne w zakresie profilaktyki są tak planowane i realizowane, by zapewnić trwały wzrost świadomości pacjentów o danej chorobie, czynnikach ryzyka, zalecanej profilaktyce. Ewaluacje prowadzonych kampanii potwierdzają istotny wzrost poziomu wiedzy, przekładający się na zmianę postaw i nawyków.

WYZWANIA

Polpharma, realizując misję służenia pacjentom i społeczeństwu, dąży do objęcia działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi możliwie największą grupę osób. Ambitny cel to zapewnienie wsparcia edukacyjnego i profilaktycznego milionowi osób do 2018 roku. Osiągnięcie tego celu wymaga efektywnego dotarcia do mieszkańców wszystkich zakątków Polski i skutecznego zachęcania ich do regularnych badań, profilaktyki, zmiany codziennych nawyków, diety, podejścia do aktywności fizycznej. W realizacji tego celu pomaga firmie ogromne doświadczenie w prowadzeniu dużych projektów edukacyjnych – dobrze przygotowany plan danej akcji, w połączeniu z działaniami komunikacyjnymi, zapewniają organizowanym przez firmę wydarzeniom szeroki odzew i zainteresowanie pacjentów. Firma wykorzystuje ponadto możliwości Internetu, dostarczając pacjentom wartościowe, wiarygodne treści w praktycznej formie (np. aplikacji mobilnych). Pracownicy są zachęcani do profilaktyki i aktywności fizycznej na różne sposoby, np. organizowane są konkursy premiujące dojazdy na rowerze do pracy..

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Kompleksowe podejście do popularyzacji profilaktyki zdrowotnej umacnia wiarygodność Grupy Polpharma i jej pozycję lidera ochrony zdrowia. Zwiększając zaufanie pacjentów, lekarzy i farmaceutów, pozwala w ramach trójstronnego partnerstwa realizować jeszcze skuteczniej i na większą skalę misję służby pacjentom i społeczeństwu. Zapewnienie pacjentom oraz pracownikom dostępu do wiedzy oraz bezpłatnych badań zmienia postawy i nawyki, przyczyniając się np. do zwiększenia liczby osób poddających się regularnie badaniom czy tych, którzy zdecydowali się rzucić palenie.

Efekty działań są doceniane w najważniejszych branżowych konkursach. Angażując się w profilaktykę i edukację zdrowotną, Polpharma wspiera także lokalne społeczności. Firma włącza się w ważne lokalne wydarzenia (np. Dni Starogardu), organizując „białe” akcje, podczas których mieszkańcy mają możliwość uzyskania nieodpłatnych konsultacji lekarskich i badań profilaktycznych.

 

3. Dobre zdrowie i jakość życia
BRANŻA: Ochrona zdrowia
ORGANIZACJA: Polpharma
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY