DOBRE PRAKTYKI

Proces SSAV – ROCHE

Supplier Sustainability Assurance Visit to kompleksowy proces weryfikacji dostawców pod kątem spełniania Kodeksu postępowania dostawców, w którym biorą udział zewnętrzni audytorzy.

Opis dobrej praktyki

Wizyty dostawców w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju są oparte na współpracy. Audytorzy posiadają certyfikat SA8000, a plany działań naprawczych są wspólnie uzgadniane. Roche chce mieć pewność, że dostawcy spełniają nasze oczekiwania w zakresie zrównoważonego rozwoju i pomoże im w planowaniu spełnienia tych oczekiwań.

W 2021 r. przeprowadzono 26 wizyt w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju dostawców oraz 39 audytów bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska (SHE) u producentów kontraktowych na całym świecie.

W 2021 r. w ramach programu Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI), którego Roche jest wieloletnim członkiem, udostępniono 80 raportów z audytów dostawców i kwestionariuszy samooceny.

Roche współpracuje z zewnętrznym dostawcą usług w celu przeprowadzania audytów zgodności dostawców z Kodeksem postępowania dostawców Roche. Proces został opisany i obejmuje ścisłą koordynację między Roche, dostawcą i zewnętrznym dostawcą usług audytowych.

 

Efekty dobrej praktyki

2021 Audyty dostawców Roche

Oprócz SSAV i SHE, Roche przeprowadza inne audyty, aby upewnić się, że dostawcy są doskonale przygotowani do dostarczania tego czego pacjenci potrzebują. Obejmują one między innymi audyty jakości i technologii informatycznych (IT) w celu zapewnienia skutecznego cyberbezpieczeństwa.

Łączne ilość audyty dostawców: 1115
Audyty jakości dostawców – 555
Audyt BHP i Środowiskowy producentów kontraktowych – 39
Wizyty dostawców w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju – 26
Audyty IT – 495
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: farmaceutyczna
ORGANIZACJA: Roche
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY