DOBRE PRAKTYKI

Białko pojedynczej komórki (SCP) z odpadów leśnych zamiast mączki rybnej

Firma Processum, specjalizująca się w rozwoju biotechnologicznym, ściśle współpracuje z przemysłem i wieloma ośrodkami badawczymi na rzecz zrównoważonego wzrostu. Przedsiębiorstwo wspiera i inicjuje badania i rozwój w biotechnologię – stanowią one ważny punkt wyjścia dla rozwoju nowych produktów, procesów i rozwiązań energetycznych pochodzących z surowców drzewnych i pozostałości z przemysłu przetwórczego

Opis dobrej praktyki

Firma Processum, specjalizująca się w rozwoju biotechnologicznym, ściśle współpracuje z przemysłem i wieloma ośrodkami badawczymi na rzecz zrównoważonego wzrostu. Przedsiębiorstwo wspiera i inicjuje badania i rozwój w biotechnologię – stanowią one ważny punkt wyjścia dla rozwoju nowych produktów, procesów i rozwiązań energetycznych pochodzących z surowców drzewnych i pozostałości z przemysłu przetwórczego. Firma poszukuje też rozwiązań, które rozwiążą globalne problemy – także takie, które identyfikują Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Zgodnie z przewidywaniami do 2050 r. światowa populacja wyniesie 9 miliardów, co pociągnie za sobą wzrost zapotrzebowania na pożywienie. Produkcja ryb musi uwzględniać ten wzrost, co ma znaczenie zwłaszcza w sytuacji, gdy ok. 80% zasobów rybnych w oceanach jest obecnie nadmiernie eksploatowanych lub całkowicie wyczerpanych. W tym kontekście intensyfikacja połowów staje się mało odpowiedzialnym kierunkiem.

W związku z tym pożądanym rozwiązaniem jest zwiększenie udziału produkcji rybnej pochodzącej z akwakultury. Tymczasem produkcja mączki rybnej pochodzącej z dzikich ryb – to obecnie preferowane źródło białka dla wielu gatunków akwakultury – zwiększa szkody dla zasobów dzikich ryb. Wyzwanie stanowi takie zwiększanie poziomu produkcji akwakultury, które nie zwiększałoby popytu na pasze dla ryb.

W ciągu ostatnich 40 lat produkcja mączki rybnej była stabilna i wynosiła około 5-7 mln ton rocznie, podczas gdy produkcja akwakultury w analogicznym okresie wzrastała średnio o ok. 8% rocznie. Taka sytuacja doprowadziła do znacznego podniesienia cen mączki rybnej w ostatnich latach. Zwiększone zapotrzebowanie na mączkę rybną w produkcji pasz dla ryb i wysoka cena wzmogła potrzebę poszukiwania alternatywnych źródeł białka do skarmiania ryb hodowlanych.

Większość dostępnych źródeł białka ma pochodzenie roślinne i, jako karma dla ryb hodowlanych, może być stosowana jedynie w ograniczonych ilościach z powodu innej kompozycji aminokwasowej w porównaniu z białkiem mączki rybnej, a także z uwagi na obecność substancji odżywczych, które mogą być szkodliwe dla ryb. Można również zakwestionować zrównoważone pochodzenie białka roślinnego w paszach, na przykład białka sojowego. W tym kontekście interesującą alternatywą jest białko pojedynczej komórki (SCP).

SCP składa się z mikroorganizmów, takich jak drożdże, bakterie, glony i grzyby nitkowate. Wiele gatunków ma wysoką zawartość białka, a niektóre mają profile aminokwasowe, które są bardzo podobne do mączki rybnej. Ponadto SCP może być produkowany z wykorzystaniem pozostałości przemysłu leśnego. To oferuje atrakcyjną koncepcję przekształcania odpadowych surowców leśnych w bogate w białko składniki paszy dla ryb.

Projekt nie został jeszcze wdrożony, niesie jednak pozytywne nadzieje na rozwój. Następnym etapem inicjatywy będzie budowa urządzeń produkcyjnych dla białka z pojedynczą komórką i dalsza kontynuacja badań przez firmowe jednostki R&D.

Praktyka ta, wdrożona na dużą skalę, pozwoli realizować SDG 2 – Zero głodu, poprzez łatwiejszą produkcję pokarmu pochodzenia rybnego, SDG 6 – Czysta woda i warunki sanitarne, ponieważ produkcja białka jednokomórkowego nie wymaga tak dużej ilości wody, jak produkcja białka roślinnego. Praktyka może mieć także pozytywny wpływ na SDG 12 – Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja, gdyż może ułatwić produkcję bardziej ekologicznego jedzenia. SDG 14 – Życie pod wodą to kluczowy Cel dla tej praktyki – jego wdrożenie może znacząco wpłynąć na ochronę zasobów rybnych oceanów.

żródło: OCEANS SOLUTIONS REPORT 2017, SDSN NORTHERN EUROPE

2. Zero głodu
6. Czysta woda i warunki sanitarne
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
14. Życie pod wodą
BRANŻA: Przemysłu drzewnego, meblowa, papiernicza Chemiczna
ORGANIZACJA: Processum
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY