DOBRE PRAKTYKI

Turn to 30

Ariel jest jedną z wiodących marek w portfolio grupy Procter & Gamble (P&G). W 2006 r. Ariel rozpoczął kampanię „Turn to 30” decydując tym samym, że sercem marki i głównym celem jej promocji będzie troska o środowisko naturalne.

Opis dobrej praktyki

Ariel jest jedną z wiodących marek w portfolio grupy Procter & Gamble (P&G). W 2006 r. Ariel rozpoczął kampanię „Turn to 30” decydując tym samym, że sercem marki i głównym celem jej promocji będzie troska o środowisko naturalne. Ariel był jedną z pierwszych marek P&G w Wielkiej Brytanii, która w swoich komunikatach marketingowych koncentrowała się na aspektach środowiskowych.

Kampania „Turn to 30” zachęcała klientów do zmiany zachowań, poprzez redukcję temperatury prania ubrań do 30°C – zamiast 40°C czy 60°C. Analiza cyklu życia produktu (LCA) mierząca wpływ produktu na środowisko naturalne wykazała, że najwięcej energii w domu jest zużywane do podgrzewania wody podczas prania. To właśnie w odpowiedzi na te dane Ariel opracował nowy produkt i odpowiednie komunikaty go promujące, wskazując przy tym na korzyści wynikające ze zmiany przyzwyczajeń konsumentów.

W kampanii kładziono nacisk na fakt, iż każdy człowiek – poprzez tak prozaiczne czynności, jak obniżanie temperatury prania -może przyczynić się do zmniejszania swojego negatywnego wpływu na środowisko i prowadzić bardziej zrównoważony styl życia. Po drugie, poprzez porównania, ilustrowano wpływ zmian na otoczenie – np. piorąc w 30°C każdy człowiek może zaoszczędzić energię potrzebną do zaparzenia 2 500 filiżanek herbaty. Wreszcie, dzięki zmianie nawyków, można zredukować zużycie energii do 40%, otrzymując jednocześnie świeże, dobrze wyprane ubrania. Co więcej, oszczędność energii łączy się także ze zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Badania przeprowadzone przez Habits and Practise Study wykazały, że przed rozpoczęciem kampanii tylko 2% cykli prań w Wielkiej Brytanii wykonywanych było w zalecanej temperaturze 30°C. Pod koniec drugiej fazy kampanii (która rozpoczęła się w 2007 r.) zanotowano zmianę postrzegania konsumentów i ich postaw – około 30% badanych kobiet łączyło pranie w 30% z kampanią Ariela, a prawie połowa Brytyjczyków przyznała, że dzięki akcji są bardziej skłonni do prania w niższych temperaturach.

Od czasów kampanii „Turn to 30” Ariel kontynuuje swoje działania w zakresie edukacji środowiskowej konsumentów. Powstały w 2009 r. Ariel Excel Gel jest przełomowym detergentem zaprojektowanym w taki sposób, by umożliwiać czyszczenie w niskiej temperaturze 15°C przy jednoczesnym zachowaniu efektów prania wykonanego w 60°C. Marka nie ustaje w swoich inicjatywach badawczych i marketingowych, aby w jak największym stopniu przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu branży na środowisko i podnosić świadomość konsumentów.

 

7. Czysta i dostępna energia
BRANŻA: Handlowa
ORGANIZACJA: Procter&Gamble
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY