DOBRE PRAKTYKI

Program grantowy InicJaTyWy

Poprawa życia lokalnych społeczności w sąsiedztwie browarów Calrsberg Polska.

Wyzwanie

Celem programu grantowego InicJaTyWy jest poprawa życia lokalnych społeczności skupionych wokół browarów Carlsberg Polska w Szczecinie, Sierpcu i Brzesku. Firma co roku przekazuje granty na realizację projektów związanych z działaniami proekologicznymi, rewitalizacją terenów i obiektów służących użyteczności publicznej, promowaniem rekreacji, a także pomocą najbardziej potrzebującym.

Powiązane ze strategią firmy

Carlsberg Polska od lat działa na rzecz społeczności lokalnych w sąsiedztwie swoich trzech Browarów: Okocim w Brzesku, Kasztelan w Sierpcu i Bosman w Szczecinie. Pracownicy najlepiej znają potrzeby społeczności, w których żyją. Stąd zrodził się pomysł, by zrobić dla nich coś pożytecznego, włączyć w działania lokalne organizacje i aktywizować mieszkańców.

Opis dobrej praktyki

Program grantowy InicJaTyWy został stworzony w 2014 roku. W pierwszych 5. edycjach konkurs skierowany był do pracowników Carlsberg Polska. Każdy z nich mógł wnioskować o grant na realizację swojego autorskiego projektu na rzecz lokalnej społeczności zapraszając do współpracy zarówno koleżanki i kolegów z firmy oraz społeczność lokalną.
Od 2019 r. program jest realizowany w nowej formule i skierowany do organizacji pozarządowych oraz instytucji użyteczności publicznej. Zgłaszane inicjatywy są najpierw oceniane przez jury, a potem poddawane głosowaniu internautów na stronie www.inicjatywy.com.pl. Do tej pory granty przyznano m.in. zakup sprzętu ratującego życie i szkolenia z pierwszej pomocy, budowę siłowni plenerowych, rewitalizację parków, skwerów i innych miejsc rekreacji, odrestaurowanie zabytkowych budynków, remonty w remizach OSP czy budowę altan służących lokalnym spotkaniom.

Efekty dobrej praktyki

Program grantowy InicJaTyWy jest prowadzony przez Carlsberg Polska od 2014 r. W siedmiu edycjach programu (2014-2020) zrealizowano 64 projekty za łączną kwotę grantów w wysokości 550.000 zł.

11. Zrównoważone miasta i społeczności
BRANŻA: Handlowa
ORGANIZACJA: Carlsberg Polska
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY