DOBRE PRAKTYKI

Program Trzeźwo Myślę

Promocja odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu wśród Polaków.

Wyzwanie

Z danych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) wynika, że większość, bo ponad 80 proc. dorosłych Polaków, pije alkohol w sposób odpowiedzialny, nie powodując negatywnych konsekwencji dla siebie i dla osób z ich otoczenia. Jednak ok. 7 proc. wciąż pije ryzykownie, co prowadzi do negatywnych konsekwencji, także zagrożenia lub utraty życia.

Powiązane ze strategią firmy

Carlsberg Polska realizuje w ramach globalnej strategii Grupy Carlsberg program Together Towards ZERO, obejmujący cztery priorytety i cele, które mają być osiągnięte do 2030 r., z okresem przejściowym w 2022 r., tj: ZERO śladu węglowego, ZERO marnowania wody, ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu oraz kultura ZERO wypadków. Program określa, w jaki sposób Grupa realizuje swoją misję warzenia piwa dla lepszego dziś i jutra. Założenia TTZ są zgodne z celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Opis dobrej praktyki

W ramach promowania odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu firma Carlsberg Polska zainicjowała w 2016 r. program TRZEŹWO MYŚLĘ, w którym w pozytywny, nie moralizatorski, sposób przekonuje do odpowiedzialnego spożywania alkoholu.

Latem 2020 r. firma Carlsberg Polska zachęcała do odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu, bezpiecznego podróżowania i wypoczynku. Adresatami przekazów były osoby pełnoletnie, w tym kierowcy i opiekunowie osób małoletnich. Wsparcia merytorycznego akcji udzielili: przewodnik górski, ratownik medyczny, ratownik wodny i zawodowy kierowca wielkogabarytowy. Działania w obejmowały m.in. przygotowanie cyklu materiałów poradnikowych w postaci filmów, infografik i tekstów dotyczących bezpieczeństwa nad wodą, w górach i na drodze, a także serii audycji w radiu internetowym poświęconych trzeźwemu myśleniu podczas letniego wypoczynku. Przekazy kampanii dotarły do ponad 2,6 mln. osób.

Efekty dobrej praktyki

Program TRZEŹWO MYŚLĘ w 2020 roku dotarło do ok. 2,6 mln osób, z zachęcając ich do odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu jako elementu nowoczesnego stylu życia. Ukazało się ponad 1900 publikacji w mediach. Działania edukacyjne mają pokazać konsumentom, że o odpowiedzialnym spożywaniu alkoholu można mówić bez straszenia, za pomocą angażujących treści dedykowanych konsumentom.

3. Dobre zdrowie i jakość życia
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: Handlowa
ORGANIZACJA: Carlsberg Polska
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY