DOBRE PRAKTYKI

Progressive Purchase Model

Brak możliwości finansowych użytkownika końcowego jest w Indiach jedną z największych przeszkód w upowszechnianiu systemów słonecznych, które – dzięki niskim kosztom energii – mogłyby służyć 200 milionom gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw. Ta grupa konsumentów przeznacza znaczną część swoich dochodów na źródła energii takie, jak nafta, a system kredytowo-bankowy często nie może do nich dotrzeć […]

Opis dobrej praktyki

Brak możliwości finansowych użytkownika końcowego jest w Indiach jedną z największych przeszkód w upowszechnianiu systemów słonecznych, które – dzięki niskim kosztom energii – mogłyby służyć 200 milionom gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw. Ta grupa konsumentów przeznacza znaczną część swoich dochodów na źródła energii takie, jak nafta, a system kredytowo-bankowy często nie może do nich dotrzeć z powodu trudności ewidencyjno-prawnych: osoby te nie posiadają tytułu własności gruntów, mają nieregularne dochody lub nie posiadają dokumentów potwierdzających tożsamość.Aby rozwiązać ten problem, firma Simpa Networks wymyśliła, zbudowała, a następnie przetestowała w terenie nowy model płatności dla domostw funkcjonujących poza systemem bankowym. To rozwiązanie cenowe nosi nazwę: „Progessive Purchase” i łączy ze sobą sprzęt, który jest wbudowany w system solarny, z oprogramowaniem umożliwiającym konsumentowi zakup energii – zgodnie z indywidualnymi potrzebami – poprzez kartę prepaid w telefonie komórkowym. Przeprowadzony na terenie osiedli w Bangalore w Indiach pilotaż tego rozwiązania, powiódł się a testujący je klienci dokonywali zakupu systemu w ciągu 12 miesięcy od daty jego zainstalowania. Projekt finansowany przez REEEP umożliwił Simpa Networks przyspieszenie ekspansji modelu Progressive Purchase w Bangalore do sześciu dodatkowych miast w Karnatanie i – docelowo- skalowanie rozwiązania dla całych Indii.W trakcie trwania 24-miesięcznego projektu, w sześciu regionach Karnataka zostało zainstalowanych około 1 000 nowych instalacji w – poprzednio niepodłączonych do energii – gospodarstwach domowych. W ramach inicjatywy Simpa współpracowała z SELCO Solar Light w celu stworzenia systemów energii słonecznej dla domów i małych firm „Simpa-enabled”, tj. wyposażonych w zintegrowany sprzęt Simpa. Firma Simpa stale modyfikowała wczesne wersje sprzętu i oprogramowania, co na bieżąco poprawiało łatwość ich obsługi. Zespół projektowy firmy stale gromadził informacje zwrotne od klientów Simpa-SELCO i – na ich podstawie – wprowadzał udoskonalenia, w tym w zakresie procesów przedpłaty sprzedażowej i kredytowania energii. Poza tym, projekt zakładał szkolenie agentów ds. płatności w zakresie płatności progresywnych, zakupu i sprzedaży kredytów energetycznych.

Na rzecz tego projektu Simpa działała w partnerstwie z wieloma instytucjami finansowymi – wszystko po to, by optymalnie zarządzać ryzykiem kredytowym, łączącym technologie Simpa z technologią i platformą Progressive Purchase i by wspólnie tworzyć skalowalne struktury finansowania systemów słonecznych dla mniej zamożnych obywateli Indii.

Powrót do Bazy dobrych praktyk

1. Koniec z ubóstwem
7. Czysta i dostępna energia
10. Mniej nierówności
BRANŻA: Energetyczna i paliwowa
ORGANIZACJA: Simpa Networks
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY