DOBRE PRAKTYKI

Projekt Gigaton – Walmart

Projekt Gigaton skupia się na zaangażowaniu dostawców w działania na rzecz klimatu. Poprzez ten projekt, Walmart planuje ograniczyć emisje o wartości 1 gigatony gazów cieplarnianych z globalnego łańcucha wartości do roku 2030. Firma prowadzi również specjalną stronę internetową, na której przedstawia dostawców, którzy przyłączyli się do Projektu Gigaton i prezentują swoje wyniki.

Wyzwanie

Ponieważ większość emisji w sektorze detalicznym występuje w łańcuchach dostaw produktów, a nie w sklepach i centrach dystrybucji, Walmart stworzył Projekt Gigaton. To inicjatywa, która ma na celu zaangażowanie dostawców  wraz z organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami w działania na rzecz klimatu. Poprzez Project Gigaton firma stara się uniknąć miliarda ton metrycznych (gigaton) gazów cieplarnianych z globalnego łańcucha wartości do 2030 r.

Opis dobrej praktyki

Projekt Gigaton skupia się na zaangażowaniu dostawców w działania na rzecz klimatu. Poprzez ten projekt, Walmart planuje ograniczyć emisje o wartości 1 gigatony gazów cieplarnianych z globalnego łańcucha wartości do roku 2030.

Uczestnictwo w programie zakłada ustanowienie celów redukcyjnych w co najmniej jednym z pięciu kluczowych obszarów: Energia, Odpady, Opakowania, Przyroda lub Użytkowanie produktu. Cele te muszą być zgodne z metodyką SMART, czyli: konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i ograniczone w czasie

Walmart wspiera dostawców, którzy zdecydują się włączyć w inicjatywę poprzez przykładowe cele dla każdego obszaru oraz praktyczne przewodniki o tym, jak planować cele redukcji w każdym z pięciu obszarów oraz w jaki sposób raportować emisje. W ramach Project Gigaton, Walmart zachęca do redukcji zbędnych opakowań, optymalizacji materiałów opakowaniowych oraz zwiększenie ich ponownego wykorzystania i recyklingu. Firma udostępnia materiały i narzędzia, które mają wspomóc dostawców, m.in. w wyznaczaniu i monitorowaniu celów czy zrównoważonym zaopatrzeniu.

 

 

Efekty dobrej praktyki

Do tej pory ponad 2300 dostawców formalnie podpisało umowę, czyniąc Project Gigaton jednym z największych konsorcjów sektora prywatnego zajmujących się działaniami na rzecz klimatu.
Od 2017 do 2020 roku udało się osiągnąć 48% celu czyli uniknąć emisji 416+ mln MT.
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
13. Działania w dziedzinie klimatu
BRANŻA: Spożywcza
ORGANIZACJA: Walmart
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY