DOBRE PRAKTYKI

Wsparcie ekonomii obiegu zamkniętego

Bank dzieli się wiedzą w zakresie obiegu zamkniętego, rozwija nowe modele biznesowe i sposoby ich finansowania. Ponadto sam inicjuje i finansuje działania promujące recykling materiałów wysokiej jakości oraz zrównoważone łańcuchy dostaw.

Opis dobrej praktyki

Holenderska grupa bankowa wywodzi się z kooperatywy zawiązanej 115 lat temu przez rolników i ogrodników – i do dziś funkcjonuje w formule spółdzielni lokalnych banków. Ten spółdzielczy, społeczny charakter odzwierciedlają także projekty realizowane przez Rabobank.

Jednym z nich jest zaangażowanie w rozwój gospodarki obiegu zamkniętego (ang. circular economy), jako remedium na problem marnowania żywności na świecie. Ostrożne szacunki mówią, że co roku marnuje się żywność warta 940 miliardów dolarów, generując przy tym nawet 8% światowej emisji gazów cieplarnianych.

Bank dzieli się wiedzą w zakresie obiegu zamkniętego, rozwija nowe modele biznesowe i sposoby ich finansowania. Ponadto sam inicjuje i finansuje działania promujące recykling materiałów wysokiej jakości oraz zrównoważone łańcuchy dostaw. Rabobank uruchomił w Holandii wiele działań nastawionych na wzrost świadomości problemu marnowanej żywności; wspiera także firmy, które walczą z tym zjawiskiem. Bank jest ponadto aktywnym członkiem globalnego partnerstwa Champions 12.3, zawiązanego przez 30 znanych organizacji. Celem inicjatywy jest zmniejszenie do 2030 roku o połowę skali marnowania żywności.

 

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: Finansowa
ORGANIZACJA: Rabobank
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY