DOBRE PRAKTYKI

Raportowanie emisji gazów cieplarnianych

Sanofi stworzyło program „Planet Mobilization”, którego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych produkowanych przez firmę.

Wyzwanie

Sanofi zbadało wpływ poszczególnych obszarów swojego biznesu na środowisko. Badania pokazały, iż szczególnie sektor produkcyjny, przemysłowy i R&D istotnie przyczyniają się do wysokich emisji gazów cieplarnianych firmy. Sanofi zainicjowało program Planet Mobilization, który ma na celu obniżenie emisji firmy.

Powiązane ze strategią firmy

Sanofi jest jedną z największych firm farmaceutycznych na świecie. Relacja między zanieczyszczeniem środowiska i emisjami gazów cieplarnianych, a zdrowiem zmobilizowała firmę do zaangażowania się z działania na rzecz klimatu i redukcji wpływu firmy na środowisko.

Opis dobrej praktyki

Przeprowadzono analizę wpływu zmian klimatycznych na zdrowie, której wyniki zostały odniesione do obszarów biznesu Sanofi. Na skutek tej analiz wskazano działania, za przeprowadzanie których firma powinna wziąć odpowiedzialność.

 

Efekty dobrej praktyki

Sanofi zwiększyło wykorzystanie energii odnawialnej w swojej produkcji, w 2019 roku energia odnawialna odpowiadała za 100% energii wykorzystanej przez firmę we Francji. Przede wszystkim Sanofi prężnie zaangażowało się w raportowanie emisji gazów cieplarnianych, co umożliwia skuteczną poprawę działania firmy w konkretnych sektorach. 

7. Czysta i dostępna energia
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
BRANŻA: Chemiczna
ORGANIZACJA: Sanofi
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY