DOBRE PRAKTYKI

Razem.One

Razem.One to program, który wspiera obecność i rolę kobiet w firmie i branży.

Wyzwanie

Zapewnienia kobietom, szczególnie w branżach związanych z nowymi technologiami, większego wsparcia w rozwoju, dostępu do stanowisk, a także możliwości godzenia roli zawodowej i rodzinnej.

Powiązane ze strategią firmy

Program Razem One wpisuję się w realizację Politykę Zarządzania Różnorodnością w Orange Polska, która wspiera realizację celów biznesowych i wartości zawartych w „Kodeksie Etyki”, celów odpowiedzialności społecznej oraz zobowiązań zawartych w Karcie Różnorodności, której Orange Polska jest sygnatariuszem. Polityka odnosi się również do Globalnej Polityki Zarządzania Różnorodnością i Włączenia w Orange.

Opis dobrej praktyki

Razem.One to program, który pokazuje, jak ważne dla działalności biznesowej jest wykorzystanie potencjału każdego z nas – poprzez budowanie zrównoważonych zespołów złożonych z kobiet i mężczyzn.

Program obejmuje cztery obszary:
■ Moc – wzmocnienie kobiet poprzez zwiększenie ich odwagi do podejmowania nowych wyzwań, budowanie pewności siebie oraz pomoc w powrocie na ścieżkę rozwoju i kariery po urodzeniu dziecka, a także pomoc w godzeniu roli zawodowej i prywatnej;
■ Świadomość – budowanie i wzmacnianie świadomości dotyczącej roli kobiet w biznesie w zwiększaniu efektywności, budowaniu kultury organizacyjnej i osiąganiu efektów biznesowych;
■ Ambicja – rozwój kariery i możliwości awansu na wyższe stanowiska poprzez zwiększenie liczby kobiet na stanowiskach menedżerskich i liczby kandydatek na etapie rekrutacji, a także zmniejszenie rozbieżności płacowych na równorzędnych stanowiskach;
■ Obecność – zwiększenie obecności w rolach decyzyjnych i strukturach technicznych.

Efekty dobrej praktyki

Program łączy wewnętrzną sieć pracowniczą z biznesowym podejściem do zarządzania różnorodnością. W jego realizację zaangażowanych jest kilkadziesiąt ambasadorek/ów, w tym lokalnie. Odbiorcami i uczestnikami – wydarzeń, projektów i działań –jest kilka tysięcy pracowników. Daje możliwość uczestniczenia w mentoringu, coachingu, warsztatach i szkoleniach. Wspiera realizację celów zakresie różnorodności – zwieszanie liczby kobiet na stanowiskach managerskich, zmniejszenie luki płacowej.

5. Równość płci
10. Mniej nierówności
BRANŻA: telekomunikacja
ORGANIZACJA: Orange Polska
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY