DOBRE PRAKTYKI

Eco-balance

Program Eco-balance nastawiony jest na sukcesywną redukcję zużycia surowców i zanieczyszczeń generowanych przez firmę.

Opis dobrej praktyki

Program Eco-balance nastawiony jest na sukcesywną redukcję zużycia surowców i zanieczyszczeń generowanych przez firmę. Polega na nowym podejściu do zarządzania wpływem na środowisko naturalne poprzez obliczanie całkowitego wpływu środowiskowego wszystkich lokalizacji firmy. Przekrojowa wiedza pozwala firmie identyfikować i zarządzać głównymi ryzykami środowiskowymi.

Procedura obliczania wpływu środowiskowego jest wkomponowana w całościowe zarządzanie ryzykiem, będące ważnym aspektem strategii biznesowej. Eco-balance sumuje liczne „pojedyncze” wpływy środowiskowe – emisje do powietrza i wody, zanieczyszczenie gleby, zużycie energii, surowców i wody. Wskaźnik jest liczony zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej, dzięki czemu firma wie, w jakim stopniu obciąża środowisko naturalne. Zebrane miary są przeliczane na całkowitą liczbę pracowników, dzięki czemu firma zna wpływ środowiskowy w przeliczeniu na pracownika – milion impact points (Mio).

Dzięki wprowadzeniu wskaźnika Eco-balance Roche może łatwiej zarządzać swoim wpływem – w 2015 r. jeden pracownik „generował” 6,99 Mio, o 3,6% mniej niż rok wcześniej.

 

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: Ochrona zdrowia
ORGANIZACJA: Roche
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY