DOBRE PRAKTYKI

Scanway & PGE – efektywna i dostępna energia wiatrowa.

Szybka i zdalna detekcja uszkodzeń turbin wiatrowych, dla efektywnej produkcji energii odnawialnej.

Opis dobrej praktyki

Współpraca Scanway z PGE Energią Odnawialną polega na dostarczeniu innowacyjnego systemu skanowania 3D łopat turbin wiatrowych oraz specjalistycznego oprogramowania. Dzięki takiemu skanerowi największa polska firma z branży energetyki będzie w stanie komplementarnie i całościowo kontrolować jakość kluczowych elementów turbin wiatrowych. Oprogramowanie, które Scanway przekaże PGE, umożliwi katalogowanie oraz archiwizację wykrytych usterek, ale co najważniejsze – będzie podstawą do tworzenia większego i znacznie bardziej zaawansowanego systemu IT w ramach całej Grupy Kapitałowej PGE.

7. Czysta i dostępna energia
BRANŻA: Energetyczna i paliwowa
ORGANIZACJA: Scanway sp. z o. o.
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY