DOBRE PRAKTYKI

Potencjał kobiet w branży technologicznej

Zaangażowanie firmy w projekt „Potencjał kobiet dla branży technologicznej” wpisuje się w realizowaną przez Siemens strategię CSR i zrównoważonego rozwoju.

Opis dobrej praktyki

DOSTRZEC I ROZWIJAĆ POTENCJAŁ KOBIET W BRANŻY TECHNOLOGICZNEJ

Siemens to międzynarodowy koncern obecny w Polsce od ponad 130 lat a jako polska spółka od 25 lat. Wprowadzamy na polski rynek najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w różnych obszarach gospodarki. Nasze produkty oraz technologie zapewniające efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i dbałość o środowisko naturalne wspomagają polski przemysł i infrastrukturę. Jesteśmy nie tylko silnie obecni w gospodarce, równie ważne jest dla nas uczestniczenie w życiu społecznym. Dlatego też od wielu lat angażujemy się w liczne działania służące polskiemu społeczeństwu, szczególnie w takie, które wspierają polską naukę i kulturę.

Właśnie z tych powodów staliśmy się partnerem projektu „Potencjał kobiet dla branży technologicznej”, prowadzonego przez Fundację Perspektywy. Wszelkie działania z zakresu tworzenia nowoczesnych technologii i wprowadzania innowacyjnych rozwiązań opierają się na otwartym, pozbawionym ograniczających przekonań myśleniu. Technologie mają szansę rozwijać się, jeśli występują wspierające wzorce i środowisko. Zmiany towarzyszą nam stale w naszym życiu biznesowym – szczególnie wartościowe są te, które wprowadzają dobre przykłady, są bezpieczne i pozytywnie wpływają na przyszłość. Chcemy mieć swój udział w obalaniu barier hamujących dostęp kobiet do branży technologicznej. Nasz udział, jako partnera w projekcie, a także w przeprowadzonym w jego ramach badaniu, pozwolił wypracować – w formie obszernego raportu – zestaw rekomendacji pomocnych we wdrażaniu rozwiązań wspierających kobiety w branży technologicznej. Poprzez aktywną rolę w projekcie zachęcamy młode kobiety do studiowania na kierunkach ścisłych, jak również wychodzimy z inicjatywą mocniejszego wsparcia przez firmy technologiczne kobiecych karier w zawodach inżynieryjnych.

Interesariusze programu to: biznes technologiczny, MEDIA, szkoły wyższe, władze centralne i samorządowe oraz organizacje pozarządowe.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Zaangażowanie firmy w projekt „Potencjał kobiet dla branży technologicznej” wpisuje się w realizowaną przez Siemens strategię CSR i zrównoważonego rozwoju. Jako wiarygodny, stabilny partner, stale przyczyniamy się do rozwoju kwalifikacji lokalnych, tworząc miejsca pracy, dzieląc się wiedzą i zapewniając swoim partnerom i klientom profesjonalne szkolenia, które mają wkład w rozwój regionalny i społeczno-gospodarczy Polski. Nasze innowacyjne i przyjazne środowisku technologie ułatwiają i poprawiają życie społeczeństwa i każdego z nas (Ingenuity for life). W dobie 4. rewolucji przemysłowej, która całkowicie zmienia nasz świat, jesteśmy ekspertem cyfryzacji, którą implementujemy w energetyce, przemyśle, inteligentnej infrastrukturze miast, transporcie.

Angażujemy się w życie polskiego społeczeństwa, współpracujemy z polskimi instytucjami naukowymi i badawczymi na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Polski, wspieramy polską kulturę oraz różnorodne działania społecznie użyteczne.  Oferujemy atrakcyjne miejsca pracy i możliwości rozwoju w organizacji, która promuje kulturę współwłasności, działa etycznie i transparentnie, z troską o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników.

OPIS REALIZOWANEJ PRAKTYKI

W 2015 r. wraz z Fundacją Perspektywy Siemens przeprowadził badanie „Potencjał kobiet w branży technologicznej” ( szczegółowe dane na stronie potencjalkobiet.pl). Jego głównym celem była kompleksowa analiza uwarunkowań związanych z wyborem technicznej bądź ścisłej ścieżki edukacyjnej czy zawodowej oraz diagnoza prokobiecych zmian w sektorze przedsiębiorstw technologicznych. Badanie miało także zidentyfikować przekonania uczennic gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dotyczące studiów technicznych, oczekiwania studentek kierunków technicznych wobec przyszłej sytuacji zawodowej oraz zdiagnozować sytuację w firmach.

Jak wynika z przywołanego raportu, kobiety stanowią obecnie 20–25% pracowników polskich firm technologicznych o charakterze innowacyjnym. Znacznie mniej jest ich na stanowiskach merytorycznych i menedżerskich. Chociaż w ostatnich pięciu latach udział ten zwiększył się o 6%, a w zarządach firm – nawet o 11%, wciąż nie wykorzystujemy olbrzymiego potencjału, jaki drzemie w kobietach i branży technologicznej.

Badanie wykazało, że 41% maturzystek z 2015 r. ocenia swoje zdolności matematyczne jako dobre, a w grupie wybierającej studia techniczne 85% – nawet jako bardzo dobre. Niestety, nadal niewielki procent dziewcząt podejmuje studia techniczne: inżynierskie – 12%, a informatyczne zaledwie 4%. Jedną z przyczyn jest zapewne wciąż utarte przekonanie, że studia inżynierskie są dobrym wyborem, ale dla mężczyzn. Siemens stara się przekonać, że to stereotypowe myślenie, a w firmie na wyspecjalizowanych stanowiskach technologicznych pracują utalentowane kobiety, które realizują się w tym, co robią, osiągając wysokie rezultaty.

Wnioski z badania pozwoliły zdefiniować – i zawrzeć w raporcie – rekomendacje dla biznesu:

  1. Wprowadzenie i utrzymanie standardów różnorodności
  2. Rozwój współpracy z uczelniami
  3. Pielęgnowanie wizerunku branży otwartej na kobiety
  4. Wsparcie działań społecznych na rzecz kobiet w STEM
  5. Korzyści z obecności kobiet w firmach
  6. Partycypacja i wpływ pracownic na decyzje podejmowane w przedsiębiorstwach
  7. Zapewnienie rozwiązań dl rodziców
  8. Rekrutacja z zachowaniem równości
  9. Walka ze stereotypami np. złej szefowej
  10. Zbieranie danych w celu monitorowania udziału kobiet w STEM

Konkluzje zgromadzone dzięki badaniu zachęciły firmę Siemens wraz z partnerami do wdrożenia kolejnych inicjatyw na rzecz kobiet. Z myślą o nich powstał projekt „Lean in STEM”, promujący kierunki techniczne wśród kobiet. Jego celem jest wspieranie dziewcząt przy wyborze studiów technicznych, a także dorosłych kobiet – w branżach technologicznych. Duże zainteresowanie tematem spowodowało, że do projektu dołączyły również inne instytucje, między innymi Fundacja Fulbrighta, Ambasada USA oraz firmy: Bosch i IBM. W ramach projektu odbywają się spotkania organizowane w firmach, podczas których mentorki z branży inżynieryjnej opowiadają licealistkom i gimnazjalistkom, na czym polega ich praca i jakie kompetencje są potrzebne, żeby w przyszłości móc pracować na podobnych stanowiskach. Zainteresowane kierunkami ścisłymi młode fanki technologii mają okazję zobaczyć od kuchni, jak wygląda ta praca.

REZULTATY I EFEKTY

„Śniadania z Potencjałem” to cykl spotkań dyskusyjnych organizowanych przez firmę Siemens i Fundację Edukacyjną Perspektywy. Uczestnikami „Śniadań z Potencjałem” są przedstawiciele poszczególnych grup, branży, uczelni wyższych, mediów, środowisk opiniotwórczych, które mogą mieć inspirujący wpływ na zmianę sytuacji kobiet w branży technologicznej.  Do tej pory odbyły się dwa spotkania, na które zaproszono opinię publiczną i przedstawicieli firm technologicznych. Cykl śniadań został podsumowany podczas wydarzenia pt. „Okrągły stół dla STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)”, które odbyło się 1 czerwca 2016 r. w ramach II Konferencji „Lean in STEM – Jak (i po co?) wspierać kobiety w nauce i technologii”.

WYZWANIA

Siemens zainicjował dyskusję przedsiębiorstw i organizacji w celu wsparcia kobiet w STEM. Niewystarczający udział kobiet w technologiach to problem globalny – w Europie mniej niż 1/3 pracowników sektora ICT to kobiety. Uzupełnienie niedoborów specjalistów w sektorze technologii to wyzwanie w kontekście polityki społecznej – w Polsce może zabraknąć 50 tys. specjalistów IT. Stosunkowo niewielki udział kobiet w sektorze technologii jest problemem globalnym. Według danych Komisji Europejskiej (Women Active in the ICT Sector) spośród 7 mln osób pracujących w sektorze ICT w Europie jedynie 2,1 mln stanowią kobiety. Również w Stanach Zjednoczonych kobiety w dziedzinach ścisłych zajmują mniej niż 25% stanowisk pracy. Kobiety w branży technologicznej nie są wystarczająco mocno reprezentowane na wszystkich szczeblach zarządzania, a zwłaszcza na stanowiskach decyzyjnych.

W Polsce obecność kobiet w STEM jest wciąż niewielka. Mimo, iż kobiety stanowią w Polsce 60% studiujących, tylko 37% z nich wybiera studia techniczne, w tym informatyczne jedynie 13% (dane za rok akademicki 2014/2015). Średnie zatrudnienie kobiet w przedsiębiorstwach technologicznych w Polsce w 2015 r. wynosiło 27%, w zarządach zasiadało wówczas 25% kobiet.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Po publikacji raportu odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie nim wśród przedstawicieli mediów  (kilkaset wzmianek w internecie i prasie drukowanej). Firma Siemens zainicjowała wiele kierunków działań propagujących STEM wśród młodych kobiet. W firmie, w programach stażowych, wzięło udział o wiele więcej kandydatek niż wcześniej. W odpowiedzi na nową potrzebę stworzyliśmy projekt „Podwieczorek STEM”, w trakcie którego managerowie (zarówno mężczyźni jak i kobiety) dzielą się wiedzą i pokazują działania firmy, edukują studentki kierunków technicznych.

   POBIERZ RAPORT

 

4. Dobra jakość edukacji
5. Równość płci
BRANŻA: Elektroniczna
ORGANIZACJA: Siemens
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY