DOBRE PRAKTYKI

SPOKO – Społeczny Kosz

SPOKO – Społeczny Kosz – projekt, który powstał, aby wspierać lokalne podmioty ekonomii społecznej.

Wyzwanie

Projekt powstał, aby wspierać lokalną ekonomię społeczną i pomóc w jej rozwoju, a także usprawnić współpracę międzysektorową. Celem stworzenia projektu było ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego, ale także nawiązanie i poprowadzenie dialogu i zrozumienie wzajemnych potrzeb biznesu, instytucji publicznych i ekonomii społecznej. Wyzwaniem było znalezienie podmiotów, które spełniają wymogi, stworzenia kompozycji produktowych i skuteczne trafienie do biznesu z produktem.

Powiązane ze strategią firmy

Cele Fundacji HELISA sprowadzają się do upowszechniania koncepcji spo­łecz­nej odpowiedzialności przez op­ra­co­wa­nie i propagowanie norm, standardów i rozwiązań instytucjonalnych mających na celu wdrożenie koncepcji społecznej odpowiedzialności. Pragniemy prowadzić działania na rzecz społecznej odpowiedzialności wśród pomorskich organizacji, wy­pra­co­wać mechanizmy i praktyczne narzę­dzia wdrażania koncepcji społecznej odpowiedzialności w organizacjach. Projekt jest wpisany w DNA fundacji.

Opis dobrej praktyki

Po półrocznej weryfikacji, zostało wybranych 12 dostawców społecznych, którzy wytwarzają w ramach terapii zajęciowej lub samofinansowania produkty spożywcze i rękodzielnicze. Z tych produktów stworzone zostały specjalne zestawy prezentowe dla firm, promujące ekologię, społeczny wymiar, regionalność i wysoką jakość tych produktów. Drugim etapem była dystrybucja zestawów do biznesu. Po sprzedaży, wypracowane środki trafiły na specjalny, utworzony przy projekcie FUNDUSZ, w ramach którego powstał system certyfikacji BASE dla dostawców, który po przeprowadzeniu audytu oraz wdrożeniu niezbędnych zmian, przygotowuje dostawców do samodzielnej pracy z biznesem, ale także uczy ich, jak być eko oraz jak podnieść efektywność ekonomiczną. W działania na rzecz projektu zaangażowany był zewnętrzny operator (agencja reklamowa 102 Group), ambasadorzy, wolontariusze oraz osoby niepełnosprawne (pakujące zestawy).
Powstała strona www, kanały w mediach społecznościowych oraz tworzone są oferty.

Efekty dobrej praktyki

W pierwszej edycji sprzedaliśmy blisko 800 zestawów wspierając dostawców i dając firmom alternatywę dla standardowego kosza podarunkowego dla klientów partnerów i pracowników. W drugiej edycji, ze względu na pandemię sprzedaliśmy ich prawie połowę mniej. Obecnie wypuszczana na rynek jest oferta całoroczna (jako startpuck, upominek dla partnera biznesowego i gadżetów społecznie odpowiedzialnych), na którą już jest mnóstwo zapytań. Trwają kampanie w lokalnych mediach oraz social mediach.

3. Dobre zdrowie i jakość życia
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: Organizacje pozarządowe
ORGANIZACJA: Fundacja Rozwoju Społecznej Odpowiedzialności HELISA
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY