DOBRE PRAKTYKI

Zamknięty obieg wody w instalacjach

Zmniejszenie wykorzystania wody w procesie oczyszczania surowca w instalacjach wpisuje się w naszą filozofię CARE – fundament naszej kultury organizacyjnej. We wszystkich naszych działaniach kierujemy się dbałością o Biznes i Zasoby, Pracowników, Klientów, Środowisko i Społeczeństwo.

Opis dobrej praktyki

W TROSCE O ZASOBY NATURALNE

Cała działalność Stena Recycling wpisuje się w definicję zrównoważonego rozwoju. Recykling odpadów zapobiega zanieczyszczeniu środowiska, pozwala odzyskiwać i ponownie wykorzystywać cenne surowce, ale także oszczędzać zasoby naturalne – w tym wodę. Każdego dnia, dzięki naszej działalności i przygotowaniu surowców do procesów odzysku, oszczędzamy wodę, jaka musiałaby być zużyta na ich pozyskanie ze złóż naturalnych. Przekazana do ponownego przetworzenia makulatura pozwala o 35% zmniejszyć zapotrzebowanie na wodę, jaką należałoby wykorzystać przy pozyskiwaniu papieru z włókien pierwotnych. W przypadku aluminium recykling obniża zanieczyszczenie wody o 97% w stosunku do otrzymywania go z rudy. Zmniejszenie wykorzystania wody w procesie oczyszczania surowca w naszych instalacjach i stosowanie coraz to nowocześniejszych rozwiązań, pozwalających na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie zamkniętego obiegu wody jest kontynuacją działań, jakie od początku istnienia firmy staramy się wdrażać i rozwijać.

POWIĄZANIE ZE STRATEGIĄ

Zmniejszenie wykorzystania wody w procesie oczyszczania surowca w instalacjach wpisuje się w naszą filozofię CARE – fundament naszej kultury organizacyjnej. We wszystkich naszych działaniach kierujemy się dbałością o Biznes i Zasoby, Pracowników, Klientów, Środowisko i Społeczeństwo. Działania dążące do oszczędności cennego surowca, jakim jest woda, ograniczenie wytwarzania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń i odpadów w naszych instalacjach oraz ciągłe usprawnianie istniejących rozwiązań są jednymi z naszych codziennych praktyk.

OD MISJI DO DZIAŁANIA

W znajdującej się na terenie zakładu w Swarzędzu strzępiarce (Stena Recycling) oraz zakładzie we Wschowie (Stena Technoworld) stosujemy zamknięty obieg wody. Instalacje znajdujące się w obu oddziałach mają największe zapotrzebowanie na wodę, spośród wszystkich urządzeń, jakie stosujemy. Dlatego też tak ważne jest dla nas, aby zminimalizować jej zużycie. W strzępiarce woda jest wykorzystywana w procesie tak zwanego odpylania na mokro. Dzięki wpuszczeniu wody do obiegu frakcji lekkich zanieczyszczeń (głównie pyłów), są one związywane ze sobą i mogą być przetransportowane do urządzenia, które jest w stanie – za pomocą listew mieszających – wyłowić mokre pyły i zanieczyszczenia. Następnie są one transportowane na hałdę. Woda jest zawracana do obiegu, w którym może krążyć kilka miesięcy, za każdym razem służąc jako nośnik dla zanieczyszczeń. Dzięki tym procesom pyły powstające w trakcie strzępienia nie dostają się do atmosfery.  Co ważne, cała woda wykorzystywana w tym procesie to deszczówka, zebrana z terenu  (70 m3)  znajdującego się pod instalacją. W ten sposób możemy realnie oszczędzić 100% wody, jaką należałoby wykorzystać w procesie oczyszczania.

REZULTATY I EFEKTY

Oszczędność 100% wody pochodzącej z kanalizacji i instalacji wodnych jest dla nas realnym sukcesem. Niemniej jednak na poziomie całej grupy Stena Metall wciąż szukamy rozwiązań mogących dawać jeszcze lepsze efekty w zakresie oczyszczania wykorzystywanej przez nas wody. W jednym z największych zakładów recyklingu w Europie, zakładzie Stena w Halmstad, we wrześniu 2017 r. wprowadzony zostanie system, który pozwoli nam oczyszczać wodę wykorzystywaną w procesie separowania plastiku nie tylko z dużych, widocznych zanieczyszczeń, ale także z węglanu wapnia.

WYZWANIA

Wielomateriałowe odpady wymagają zaawansowanych procesów recyklingu, w których często do odseparowania poszczególnych elementów wykorzystuje się wodę. Dzięki jej wyporności, poszczególne surowce toną lub unoszą się na powierzchni.  Coraz bardziej zaawansowane metody recyklingu wymagają wprowadzenia do obiegu zwiększonej ilości wody. W mieszczącym się w Halmstad Stena Nordic Recycling Center jesteśmy w stanie za pomocą różnorodnych metod odzyskać 30 frakcji odpadów z recyklingu samochodów. Użycie wody w tym procesie jest niezbędne. Dotychczasowe metody oczyszczania sprawdzały się w przypadku prostego oddzielania, niestety materiały wymagające dłuższego kontaktu z wodą (w celu rozdzielenia) lub bardzo drobne pyłki i proszki zanieczyszczały wodę, pogarszając jakość ścieków. Obecnie wprowadzane rozwiązania będą oczyszczać wodę za pomocą odpowiedniego filtra na 3 etapach: ciężkich opadających osadów, pływających szlamów oraz wyłapywania bardzo drobnych zanieczyszczeń i pyłków pozostających w wodzie. Dzięki tym metodom będziemy nie tylko w stanie odzyskiwać więcej materiałów, zmniejszając ich odsetek na składowiskach, ale też polepszyć jakość i dłużej wykorzystywać zawracaną w procesie wodę.

KORZYŚCI DLA FIRMY I INTERESARIUSZY

Nasza działalność jest skierowana jest przede wszystkim do przedsiębiorców i biznesu, w tym zakładów produkcyjnych, w których optymalizacja i lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów ma ogromne znaczenie w codziennej pracy. Stosowanie optymalizacji oraz możliwie maksymalnego wykorzystania posiadanych dóbr i surowców staramy się przekazywać – jako wartość – naszym klientom, jednocześnie stawiając za przykład nasze, funkcjonujące już rozwiązania. Innowacje pozwalające oszczędzać wodę oraz wdrażanie działań związanych z celem: Zero Waste to Landfill inspirują kolejne oddziały firmy oraz pracowników, zwiększając tak ważną dla nas świadomość ekologiczną. Dzięki kontaktowi ze specjalistami z innych krajów Grupy możemy się od siebie wzajemnie uczyć, także w zakresie usprawniania rozwiązań i zastosowań posiadanych przez nasz maszyn.

Korzyści, jakie otrzymujemy ze stosowania tego typu działań to – prócz wartości dla środowiska (zbiornik na deszczówkę zbieraną na potrzeby strzępiarki rocznie gromadzi 35m3 ścieków) – również realne korzyści finansowe związane z zagospodarowaniem odpadów ściekowych.

6. Czysta woda i warunki sanitarne
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: Ochrona środowiska
ORGANIZACJA: Stena Recycling
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY