DOBRE PRAKTYKI

Konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Konkurs był adresowany do przedsiębiorstw i studentów, którzy mogą zgłaszać swoje projekty w 3 kategoriach:

Opis dobrej praktyki

W swoich działaniach firma Stena Recycling dąży do wdrażania rozwiązań pomagających w zrównoważonej gospodarce odpadami. Ustalone do realizacji do 2030 r. cele zrównoważonego rozwoju zakładają m. in. konieczność recyklingu opakowań na poziomie 80% oraz brak odpadów mogących podlegać recyklingowi na składowiskach. Gospodarka Obiegu Zamkniętego będąca jedną z koncepcji pozwalającej zrealizować wyżej wymienione cele  stanowi wyzwanie dla przedsiębiorców zobowiązanych do zmiany stosowanych do tej pory rozwiązań. Konieczność dostosowania się biznesu do zmieniających się przepisów prawa oraz chęć promowania idei gospodarki cyrkularnej zainspirowała nas do powołania pierwszej edycji konkursu Stena Circular Economy – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Ogólnopolskiego konkursu propagującego idee GOZ wśród przedsiębiorców i studentów. Chcemy w ten sposób wyłonić już działające efektywne rozwiązania oraz kreatywne koncepcje, a także stworzyć platformę wymiany doświadczeń w obszarze GOZ.

Konkurs był adresowany do przedsiębiorstw i studentów, którzy mogą zgłaszać swoje projekty w 3 kategoriach:

  1. dla przedsiębiorców, którzy wdrożyli praktyki z obszaru GOZ;
  2. dla przedsiębiorców, którzy podejmują działania na rzecz promocji idei GOZ;
  3. dla studentów, którzy zaproponują sposób wdrożenia zasad GOZ. 

Zgłoszenia w konkursie będą przyjmowane od 2 października, na stronie WWW.STENARECYCLING.PL.

REZULTATY I EFEKTY

W ramach działań związanych z rozpoczęciem konkursu silnie promujemy pojęcie gospodarki cyrkularnej, zwiększając świadomość istnienie takiego rozwiązania oraz korzyści jakie się z nim wiążą. Wyłonione w konkursie dobre praktyki oraz pomysły pomogą nam nie tylko rozpowszechnić GOZ ale tym samym jeszcze aktywniej działać na rzecz przybliżania Polski do tego modelu ekonomicznego, stojącego w opozycji do funkcjonującej dziś gospodarki linearnej. Jednocześnie pozwolą stworzyć bazę wiedzy na temat istniejących usług i rozwiązań działających w ramach tej idee. Partnerstwo merytoryczne takich organizacji jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu, czy Koalicja Reconomy pozwoliło nam na  szerokie promowanie idei konkursu oraz wpłynęło na rangę tytułu jaki otrzyma zwycięzca pierwszej edycji.

ZAPROSZENIE DLA BIZNESU

Zapraszamy firmy do zgłaszania projektów będących praktyczną realizacją rozwiązań z obszaru Gospodarki Obiegu Zamkniętego, bądź takie, które aktywnie działają na rzecz ich promocji. Zaangażowanie partnerów biznesowych w trakcie trwania konkursu ma na celu jak najszersze rozpowszechnianie idei GOZ, promowanie dobrych praktyk oraz edukację w zakresie prowadzenia zrównoważonej działalności biznesowej. W jury konkursu, które wyłoni zwycięzców, zaangażowani są przedstawiciele: Stena Recycling, Stena Metall Group, Akademii Leona Koźmińskiego, Rekopolu, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, Koalicji „Reconomy” oraz Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

Firmy, których dobre praktyki zostaną wyróżnione oprócz tytułu Lidera Gospodarki Obiegu Zamkniętego w ramach nagrody będą mogły wybrać jedną z usług środowiskowych lub szkoleniowych Stena Recycling, które pomogą im jeszcze efektywniej działać na rzecz GOZ.

 

12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
BRANŻA: Ochrona środowiska
ORGANIZACJA: Stena Recycling
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY