DOBRE PRAKTYKI

Strategia zrównoważonego łańcucha dostaw – Astra Zeneca

Astra Zeneca wprowadza praktyki odpowiedzialnego pozyskiwania surowców, współpracując z dostawcami, aby wspierać ich ścieżki zrównoważonego rozwoju, wspólnie wprowadzać innowacje w zakresie wyzwań i promować różnorodność dostawców.

Powiązane ze strategią firmy

Astra Zeneca zdaje sobie sprawę z istotności Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzialny łańcuch dostaw znajduje się w strategii ESG firmy, w obszarze „Etyka i transparentność”. Firma wyznacza długoletnie cele związane ze ZŁD oraz raportuje ich stopień realizacji. Zakładają one m.in. rozwijanie programu Positive Sourcing oraz określony procent dostawców z rangą „brązową” lub wyższą w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Ponadto, w obszarze „Ochrona środowiska” znajdują się cele obejmujące dostawców, takie jak zmniejszanie emisji Zakresu 3 w ramach programu „Zero Carbon” oraz konkretny procent zamówień składany u dostawców posiadających Science Based Targets.

Opis dobrej praktyki

Astra Zeneca rozumie zrównoważony łańcuch dostaw jako wszytskie procesy firmy związane z pozyskiwaniem zasobów zewnętrznych, w tym budowanie solidnych relacji z dostawcami z uwzględnieniem praktyk środowiskowych i społecznych dostawców.

 

Podejście firmy obejmuje również wsparcie dostawców przez budowanie wiedzy w zakresie zrównoważonego rozwoju.  Przez cały okres relacji z  dostawcą firma dba, aby postępowanie partnera odpowiadało oczekiwaniom przedstawionym w Global Standard Expectations of Third Parties. Celem AstraZeneca jest współpraca wyłącznie z dostawcami, których wartości są zgodne z  wartościami firmy i którzy są zaangażowani w rozwój integracyjnych, odpornych i przejrzystych procesów.

 

  • Inkluzywne — dostawcy tworzą wartość dla wszystkich pracowników i osób wewnątrz ich społeczności
  • Odporny — operacje dostawców adaptują się do zmian klimatu i niedobór zasobów
  • Przejrzysty — zrównoważony rozwój praktyki na całym świecie łańcuch dostaw jest łatwo weryfikowany

Czytaj więcej.

Efekty dobrej praktyki

  • 64% (67 ze 105 zakładów dostawców) kluczowych partnerów produkcyjnych osiągnęło poziom „brązowy” lub lepszy w ramach zrównoważonego rozwoju.
  • Program dywersyfikacji dostawców uruchomiony w dwóch kolejnych krajach – RPA i Wielkiej Brytanii, obejmujący łącznie trzy kraje poza Stanami Zjednoczonymi•
  • Zaktualizowany Global Standards w celu uwzględnienia priorytetów zrównoważonego rozwoju
  • Zrównoważony rozwój jako wymagany składnik wszystkich strategii kategorii3
  • Platforma oceny zrównoważonego rozwoju EcoVadis pilotowana w wielu kategoriach, planowana do wdrożenia w całym przedsiębiorstwie
8. Wzrost gospodarczy i godna praca
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: farmaceutyczna
ORGANIZACJA: AstraZeneca
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY