DOBRE PRAKTYKI

Symbioza gospodarcza w Kalundborg

Symbioza gospodarcza w Kalundborg umożliwia zaangażowanym firmom i przedsiębiorstwom dostęp do surowców, energii i wody, a ponadto pozytywnie wpływa na czynniki środowiskowo-społeczne i ekonomiczne.

Wyzwanie

Globalny niedobór surowców oraz wzrost cen towarów spowodował zwiększony popyt na rozwiązania powiązane z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. Ponadto, potencjał ekonomiczny takich rozwiązań jest atrakcyjny dla firm. 

Powiązane ze strategią firmy

Cztery główne obiekty przemysłowe należące do symbiozy potrzebują ogromnych nakładów energii, wody i surowców w swojej produkcji. Możliwość współpracy z innymi obiektami wynikająca z bliskości do nich ułatwia zdobywanie surowców i wykorzystywanie energii produkowanej przez inne obiekty.

Opis dobrej praktyki

Symbioza gospodarcza w Kalundborgu dotyczy współpracy między dwunastoma prywatnymi i publicznymi firmami, położonymi 100 km od Kopenhagi. Jest to pierwsza na świecie symbioza industrialna, która działa zgodnie z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego. 

Cztery obiekty przemysłowe: elektrownia, rafineria ropy naftowej, zakład produkcji płyt gipsowo-kartonowych i zakład produkcji biotechnologicznej uczestniczą w symbiozie co umożliwia wymianę surowców, wody i energii między obiektami. 

 

Efekty dobrej praktyki

Symbioza gospodarcza w Kalundborg przynosi istotne zyski środowiskowo-społeczne, jak i gospodarcze. Co roku obiekty należące do symbiozy oszczędzają 24 mln euro i 635 000 ton CO2, 3.6 mln m3 wody, 100 Gwh energii i 87 000 ton materiałów. 

 

7. Czysta i dostępna energia
9. Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
12. Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
13. Działania w dziedzinie klimatu
17. Partnerstwa na rzecz celów
BRANŻA: Budowlana i nieruchomości Ochrona środowiska Energetyczna i paliwowa
ORGANIZACJA: Kalundborg
WRÓĆ DO BAZY WIEDZY